Jump to content Jump to search
Coronainformation
18.01.2022

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Uppdaterat 18.1.2022. Ändringar med kursiv stil.


Malax kommuns ledningsgrupp sammanträder kontinuerligt.

För tillfället är spridningen av coronaviruset utmanande i Österbotten och Malax.

I Malax kommuns verksamhet och utrymmen gäller för tillfället följande:

Besökare och anställda uppmanas använda ansiktsmask
Besökare och anställda uppmanas som tidigare att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen vilket även omfattar kommunens olika verksamhetspunkter.

Bildningssektorn
Småbarnspedagogiken och bildningsväsendet fungerar som vanligt och undervisningen sker som närundervisning. Beslut om eventuell distansundervisning fattas separat. Ansiktsmask rekommenderas för åk 3–9 och andra stadiet. Utbildningsanordnaren erbjuder två ansiktsmasker per dag till elever som har rätt till avgiftsfri undervisning. Rekommendationen är i kraft tills vidare. I Österbotten används till en början hemmatester vid symptom och exponeringar. Test delas ut till alla elever och används om man får meddelande om exponering eller har symptom. Testerna har beställts centraliserat för Österbottens del.

Klubbar (t.ex. Finlandsmodellen) startar upp igen under vecka 3 och 4. Startdatum meddelas via Wilma och per e-post till anmälda.

Biblioteken
Biblioteken är öppna som vanligt. Personal och kunder uppmanas använda ansiktsmask och hålla avstånd.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Medborgarinstitutets kurser för barn och unga startar fr.o.m. onsdag i vecka 3. Startdatum för kurser riktade till vuxna meddelas senare.

Gruppstorleken är tills vidare begränsad till max 10 personer.

Malax kommuns fastigheter
För kommunens fastigheter finns vissa begränsningar. Från 7.1 och tills annat meddelas kan skolornas utrymmen användas endast för kommunens verksamhet vilket innebär att förutom skolans egen undervisning och klubbar kan utrymmena även användas av MI-grupper med högst 10 personer, då dessa startar.

Idrottshallen i Pixne öppnar upp för verksamhet från 19.1.2022. Fritidskansliet administrerar träningstiderna. Grupper om max 10 personer, god handhygien och avstånd iakttas.

Andra ändringar i fastigheternas användning kan göras med kort varsel om behov uppstår.

Förvaltning
Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand bör ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi. Vid besök på Kommungården bör ansiktsmask användas.

Telefonväxeln vid Kommungården, tfn 06 347 7111 och Kommungården är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Post till kommunen, Servicepunkten/FPA och Malax Vatten kan lämnas i postlådan vid huvudingången.

Sedan 1.1.2022 har ansvaret för invånarnas social- och välfärdstjänster flyttats över till Österbottens välfärdsområde. Se mera på https://osterbottensvalfard.fi/

Under en övergångstid finns även viss information på https://www.malax.fi/social-och-halsovard/halsovard


Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov och informerar separat eventuella berörda parter.

Ledningsgruppen i Malax
17.1.2022


Gå till "Coronainformation"