Jump to content Jump to search
Coronainformation
30.12.2021

Socialvården i Malax och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral informerar 30.12.2021

Det förvärrade coronaläget har lett till en rad åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral och socialvården i Malax kommun.

Akut- och rehabiliteringsavdelningen
Vi rekommenderar starkt att onödiga besök på avdelningen undviks från och med 30.12.2021. Om du önskar besöka en anhörig på avdelningen, kontakta oss för att boka en besökstid på tfn 040 650 8004.

Äldreboenden
Vi rekommenderar starkt att onödiga besök på äldreboenden undviks från och med 30.12.2021. Om du önskar besöka en anhörig på något av våra äldreboenden, kontakta oss för att boka en besökstid.

Malmgården A, tfn 050 433 7960
Malmgården B, tfn 046 923 3388
Westerhemmet A, tfn 040 650 8067
Westerhemmet B, 040 650 7965
Emiliacentret, tfn 050 361 7085
Fyrgården, tfn 040 656 9196

Meddelande om exponeringsplatser
Vi meddelar om allmänna exponeringsplatser under coronainformation på hemsidan. Informationen uppdateras i takt med att nya platser kommer till vår kännedom.

Besök på hvc-mottagningar
Verksamheten på mottagningarna fortsätter i enlighet med rådande rekommendationer. Endast en följeslagare per patient till tandvårds- och sjukvårdsmottagningen är tillåten. Besök inte mottagningarna om du har flunssasymptom utan att ha kontaktat vårdbedömningen på tfn 06 3477 645 först.

Kom ihåg att bära munskydd och att desinficera händerna före du kommer in på mottagningen!


Gå till "Coronainformation"