Jump to content Jump to search
Ekonomi

Ekonomi

Uppgifter om Malax kommuns ekonomi

Inkomstskattesats år 2022: 21,50 %

Fastighetsskattesatser år 2022:

Allmän fastighetsskattesats 1,00 %
Stadigvarande bostad 0,55 %
Övriga bostadsbyggnader 1,20 %
Allmännyttiga samfund 0,00 %
Kraftverk 3,10 %

Senast uppdaterad 21.06.2022 14:29