Jump to content Jump to search
Ekonomi

Ekonomi

Uppgifter om Malax kommuns ekonomi

Inkomstskattesats år 2020: 21,50 %

Fastighetsskattesatser år 2020:

Allmän fastighetsskattesats 0,93 %
Stadigvarande bostad 0,50 %
Övriga bostadsbyggnader 1,10 %
Allmännyttiga samfund 0,00 %
Kraftverk 3,10 %

Senast uppdaterad 18.11.2020 11:15