Jump to content Jump to search
Ekonomi

Ekonomi

Uppgifter om Malax kommuns ekonomi

Skattesats år 2023: 8,86 %
Fastighetsskattesatser år 2023:

Allmän fastighetsskattesats 1,00 %
Stadigvarande bostad 0,55 %
Övriga bostadsbyggnader 1,20 %
Allmännyttiga samfund 0,00 %
Kraftverk 3,10 %

Senast uppdaterad 09.03.2023 13:39