Jump to content Jump to search
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Sammanträdesplan 2021
Våren 2021
1. torsdag 25.2 kl. 18.00
2. torsdag 25.3 kl. 18.00
3. torsdag 27.5 kl. 18.00 (bokslut)

Hösten 2021
4. måndag 16.8 kl. 18.00 (val av styrelse och nämnder)
5. måndag 27.9 kl. 18.00
6. måndag 15.11 kl. 16.00 (budget och strategier)


Kommunfullmäktige 8/2021–5/2025
Kommunfullmäktiges ordförande Mikko Ollikainen (SFP)
Kommunfullmäktiges I-vice ordfordförande Minna Söderholm (SFP)
Kommunfullmäktiges II-vice ordförande Tage Svahn (SFP)
Kommunfullmäktiges III-vice ordförande Christer Bogren (SDP)
Kommufullmäktiges IV-vice ordförande Carl-Olof Åbonde (SFP)

Kommunfullmäktiges medlemmar:
Mikael Appel (SFP)
Emilia Back (SFP)
Carola Bengs-Lattunen (SFP)
Johan Bergqvist (SFP)
Bernt Björkholm (SFP)
Silvia Ekman (SFP)
Håkan Knip (SFP)
Jari Niemelä (SDP)
Filip Norrgård (SFP)
Pentti Rajala (SFP)
Ralf Runonen (SDP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Elmedin Sipic (SDP)
Bertil Stormblad (SDP)
Hanna Strandberg (SFP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Rolf Syrén (SFP)
Jan Tallgren (SFP)
Leif Tast (KD)
Peter Urwäder (SFP)
Markus West (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare:
SFP
Heidi Hemming
Wilma Snickars
Sami Koski
Pär-Gustav Lindh
Kim Back
Elin Bjurs
Lili-Ann Brolund
Iris Bäck-Sjökvist
Meatrisa Podbicanin

SDP
Britt-Mari Söderholm
Britt-Marie Enholm
Johan Berts
Teemu Koski
Johnny Söderholm
Nina Brevik

Senast uppdaterad 06.09.2021 15:38