Jump to content Jump to search
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträdesplan förtroendevalda 2019-2021

Sammanträdesplan 2021
Våren 2021
1. måndag 18.1 kl. 17.30
2. måndag 15.2 kl. 17.30
3. måndag 15.3 kl. 17.30
4. måndag 29.3 kl. 17.30 (bokslut)
5. måndag 26.4 kl. 17.30
6. måndag 17.5 kl. 17.30
7. måndag 21.6 kl. 17.30

Hösten 2021
8. måndag 23.8 kl. 17.30
9. måndag 13.9 kl. 17.30
10. torsdag 7.10 kl. 13.00 första budgetbehandlingen (budgetria)
11. måndag 1.11 kl. 15 (budget)
12. måndag 29.11 kl. 17.30
13. måndag 13.12 kl. 17.30 (vid behov)

Kommunstyrelsen 6/2019-5/2021

Ordinarie

ordförande Håkan Knip (SFP)
I-vice ordförande Minna Söderholm (SFP)
II-vice ordförande Carola Bengs-Lattunen (SFP)
III- vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Irene Bäckman (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Eirik Klockars (SFP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Bertil Stormblad (SDP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare

Rolf Syrén
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Hanna Strandberg
Johan Asplund
Britt-Mari Söderholm
Carl-Olof Åbonde
Malin Forsberg
Dennis Nygård
Kristina Vesterback
Chatrine Enlund-Nisula

Senast uppdaterad 14.04.2021 08:46