Jump to content Jump to search
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2023
Våren 2023
1. måndag 30.1 kl. 17.30
2. måndag 20.2 kl. 17.30
3. torsdag 30.3 kl. 17.30 (bokslut)
4. måndag 24.4 kl. 17.30
5. måndag 15.5 kl. 17.30
6. måndag 5.6 kl. 17.30

Hösten 2023
7. torsdag 24.8 kl. 17.30
8. måndag 11.9 kl. 17.30
9. måndag 2.10 kl. 13.00 första budgetbehandlingen (budgetria)
10. måndag 30.10 kl. 15.00 (budget)
11. måndag 11.12 kl. 17.30

Kommunstyrelsen 8/2021–5/2023

Ordinarie
ordförande Tage Svahn (SFP)
I-vice ordförande Hanna Strandberg (SFP)
II-vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Carola Bengs-Lattunen (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Britt-Mari Söderholm (SDP)
Jan Tallgren (SFP)
Markus West (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare
Rolf Syrén
Silvia Ekman
Pentti Rajala
Wilma Snickars
Nina Brevik
Johan Bergqvist
Elin Bjurs
Bertil Stormblad
Filip Norrgård
Ann-Charlotte Skinnar
Heidi Hemming

Senast uppdaterad 31.01.2023 14:47