Jump to content Jump to search
Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion 2017–2021

 

Ordinarie

ordförande Rolf Syrén
viceordförande Kjell Ahläng
Annette Ahlholm
Carola Bengs-Lattunen
Bernt Björkholm
Eirik Klockars
Sabina Melin

kommunstyrelsens representant  Bertil Stormblad

Ersättare

Kristina Vesterback
Thomas Sjöstrand
Kaisa Nyroos
Anders Majors
Johanna Enberg
Björn Nyman
Heidi Hemming

Britt-Marie Enholm

 

Senast uppdaterad 02.11.2020 15:32