Jump to content Jump to search
Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion 2021–2025

Ordinarie
ordförande Rolf Syrén
viceordförande Kjell Ahläng
Annette Ahlholm
Carola Bengs-Lattunen
Bernt Björkholm
Sabina Melin
Peter Urwäder

kommunstyrelsens representant Markus West

Ersättare
Kristina Vesterback
Pentti Rajala
Bertil Stormblad
Pär-Gustav Lindh
Johanna Enberg
Jan Tallgren
Ann-Charlotte Skinnar

Britt-Marie Söderholm

 

Senast uppdaterad 06.09.2021 09:13