Jump to content Jump to search
Bildningsnämnden

Bildningsnämnden

Preliminära mötesdatum 2023:
tisdag
14.2
21.3
18.4
23.5
22/29.8
19.9
10.10
21/28.11

Bildningsnämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Minna Söderholm
vice ordförande Markus West
Emilia Back
Silvia Ekman
Tove Donner
Jari Niemelä
Wilma Snickars
Tage Svahn
Jan Tallgren

Korsnäs representanter
Sofia Mitts-Björkblom
Johnny Franzén
Thomas Ramstedt
Maria Vesterback

kommunstyrelsens representant Carola Bengs-Lattunen

Ersättare
Jenny Nurmi-Aro
Carl-Olof Åbonde
Elin Bjurs
Johan Asplund
Mira Turtonen
Dennis Nygård
Tina Holms
Sami Koski
Jonas Rönnqvist


Johanna Juthborg
Dan-Anders Rosendahl
Kim Sebbas
Anna Granås

Hanna Strandberg

 

Senast uppdaterad 15.05.2023 11:02