Jump to content Jump to search
Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Hanna Strandberg
vice ordförande Kjell Enberg
Kim Back
Filip Norrgård
Sofia Storfors
Johnny Söderholm
Juulia Tuominen
Ann-Marie Wahlroos
Jonas West

kommunstyrelsens representant Ann-Helene Ståhl

Ersättare
Marica Stolpe
Marie-Louis Berglund
Göran Bjurs
Karl Hamberg
Krister Holmlund
Tommy Ljungqvist
Erika Storfors
Kaisa Nyroos
Johanna Sundén

Jan Tallgren                                                    

Senast uppdaterad 06.09.2021 09:55