Jump to content Jump to search
Centralvalnämnden

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Kjell Nyman
vice ordförande Benita Vestergren
Anders Ekström
Lena Hagfors Ahlskog
Christina Nygård

Ersättare
1) Katarina Bjurs
2) Lisbet Genberg
3) Annika Ekström
4) Ketty Rodas
5) Chatrine Enlund-Nisula
6) Kenneth Björknäs
7) Kristina Vesterback
8) Carola Bengs-Lattunen
9) Liselott Båsk
10) Kim Back

 

 

Senast uppdaterad 06.09.2021 09:00