Jump to content Jump to search
Direktionen för Pixnekliniken

Direktionen för Pixnekliniken

Direktionen för Pixnekliniken 2017–2021

Ordinarie

ordförande Håkan Söderman, Malax
viceordförande socialdirektör Alice Backström, Korsholm
socialterapeut vid Beroendevårdskliniken inom Malmska området Susanne Hongell, Kronoby
verksamhetsledare Hannah Lundberg, Mariehamns stad/Kommunernas socialtjänst k.f.
omsorgsdirktör Christine Widd, Vörå

Senast uppdaterad 02.11.2020 15:35