Jump to content Jump to search
Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden

Preliminära mötesdatum 2022:
27.4
15.6
21.9
2.11
14.12

Fritid- och kulturnämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Jonas Rönnqvist
vice ordförande Sofia Storfors
Mikael Appel
Johan Berts
Heidi Hemming
Anne Herrgård
Meatrisa Podbicanin
Hans Snickars
Carl-Olof Åbonde

kommunstyrelsens representant Jan Tallgren

Korsnäs representanter
Anna Granås
Lars Erik Holmblad
Tina Östling

Ersättare
Johan Asplund
Elin Bjurs
Jukka Rajala
Elmedin Sipic
Isabel Flemming
Emina Vardo
Lili-Ann Brolund
Tage Svahn
Maria Helsing

Ann-Helene Ståhl

Ersättare
Anette Bjurbäck
Charlotte Holtlund
Mona Gullblom

 

Senast uppdaterad 15.06.2022 10:36