Jump to content Jump to search
Personaldirektionen

Personaldirektionen

Personaldirektionen 2017–2019

Ordinarie

ordförande Håkan Knip (kommunstyrelsens ordförande)
viceordförande Christer Bogren
Carola Bengs-Lattunen
Irene Bäckman
Markus West
Kommundirektör

Ersättare

Lorenz Uthardt (kommunfullmäktiges ordförande)
Bertil Sormblad
Mia West
Kristina Vesterback
Sture Skinnar
Förvaltningsdirektör

 

Senast uppdaterad 19.08.2019 09:20