Jump to content Jump to search
Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2017–2021

Ordinarie

ordförande Nina Brevik
viceordförande Irene Bäckman
Mats-Erik Nordman
Jan Sjöström
Margita Storm
Lukas Strömfors
Iris West

kommunstyrelsens representant
Britt-Marie Enholm
tekniska nämndens representant
Johan Bergqvist

 

Ersättare

Anne Herrgård
John Peltoniemi
Per-Ole Ek
Anna-Lena Sjöström    
Per-Göran Ahläng
Ann-Charlotte Silfver
Mia West


Bertil Stormblad

Förening
Vasa svenska synskadade r.f.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 02.11.2020 15:39