Jump to content Jump to search
Revisionsnämnden

Revisionsnämnden

Mötesdatum våren 2022
7.4.2022
19.5.2022

Revisionsnämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Emilia Back
vice ordförande Peter Urwäder
Daniel Björkstrand                          
Malin Forsberg    
Lea Martin-Storbacka                                       

Ersättare
Elin Bjurs
Carl-Olof Åbonde
Malin Sandström
Johan Asplund
Ralf Runonen

 

Senast uppdaterad 18.02.2022 10:22