Jump to content Jump to search
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Preliminära mötesdatum för perioden mars–juni 2022:
7.3
13.4
11.5
1.6

Tekniska nämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Bernt Björkholm
vice ordförande Hanna Strandberg
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Ralf Runonen
Ann-Charlotte Skinnar
Rolf Syrén
Mia West

kommunstyrelsens representant Mikael Appel

Korsnäs representanter
Katarina Holmkvist
Anna-Lena Kronqvist
Henrik Rosendahl
Håkan Wester
Katarina Wester-Bergman

Ersättare
Ann-Helene Ståhl
Filip Norrgård
Teemu Koski
Jan Tallgren
Kim Back
Maria Nordman
Peter Urwäder
Emilia Back
Sofia Kullberg

Carola Bengs-Lattunen


Camilla Häggdahl
Lars-Erik Mannfolk
Dage Stenbäck
Rosita Eklund
Sven-Erik Bernas

 

 

Senast uppdaterad 17.02.2022 15:29