Jump to content Jump to search
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är i fokus i Malax.

Inom projektet Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä, som pågick åren 2020–2021, fokuserades på den nya gymnasiebyggnaden i Petalax och byggande i trä. Inom ramen för projektet har vi tagit fram kommunens första strategi för hållbar utveckling. Till strategin hör även en byggnadsstrategisk checklista. Projektet finansierades av miljöministeriets program för träbyggande. Se mera information på projektsidan och undersidorna.

bild4

Under åren 2021–2022 pågår projektet Förbättrad energiprestanda i fastigheter – ett steg mot hållbar framtid. Syftet med projektet är att öka hållbarheten genom energieffektiva lösningar i Malax. Projektet finansieras av miljöministeriet. Se mera information på projektsidan och undersidorna.

Senast uppdaterad 17.01.2022 14:53