Jump to content Jump to search
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar  utveckling är i fokus i Malax. Vi tar för tillfället fram en strategi för hållbar utveckling och arbetar på ett brett plan med hållbarhetsfrågor.

Parallellt pågår projektet "Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä" där den nya gymnasiebyggnaden i Petalax och byggande i trä står i fokus. Projektet stöder på ett konkret sätt våra hållbarhetssträvanden. Projektet finansieras av miljöministeriets program för träbyggande. Se mer information och vår nya vlogg på projektsidan.

Senast uppdaterad 18.03.2021 15:04