Jump to content Jump to search
Förbättrad energiprestanda i fastigheter - ett steg mot en hållbar framtid

Förbättrad energiprestanda i fastigheter - ett steg mot en hållbar framtid

Projekt: Förbättrad energiprestanda i fastigheter - ett steg mot en hållbar framtid

Uppvärmning och elförbrukning är sammantaget de sektorer som släpper ut mest växthusgas i Malax och med det här projektet så har kommunen en verklig möjlighet att påverka.

Målsättningen är att främja förbättrad energiprestanda i fastigheter genom att ha energieffektiva och klimatvänliga energilösningar i kommunala och privata fastigheter. Projektet finansieras av miljöministeriets program för klimatprojekt i kommunerna 2021.

Projektet pågår 2021–2022. Kommunen kommer att göra energikartläggningar av några kommunala fastigheter och genom det så hoppas vi kunna implementera energieffektiva lösningar i våra fastigheter på sikt.

Kommunen ger också rådgivning till privata kring energilösningar.

Vi hoppas att fortsätta utveckla kommunen mot klimatneutralitet och en hållbar framtid tillsammans med Malaxborna!

 

Läs mera på undersidorna som finns i balken till höger.

miljoministeriet

 

 

Senast uppdaterad 06.02.2023 13:48