Jump to content Jump to search
Kommunalval 2021

Kommunalval 2021

Valresultat
Valresultat
Resultaten i kommunalvalet publiceras i Justitieministeriets informations- och resultattjänst. Det preliminära resultatet av valet blir klart redan på valdagskvällen. Kommunens centralvalnämnd gör en kontrollräkning av rösterna på måndagen efter valdagen och fastställer valresultatet i kommunen på onsdagen efter valdagen.

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområdena och röstningsställena i Malax är följande:

Röstningsområde
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petalax-Nyby
6. Norra Pörtom

Vallokal
Bergö skola
Kommungården i Malax
Övermalax skola
Strimman ungdomslokal
Gymnasiet i Petalax  
Norrback byagård

Adress
Bredhällsvägen 61c
Malmgatan 5
Kvarngränd 8
Björneborgsvägen 1517a
Mamrevägen 13
Björneborgsvägen 3286a                 

Förhandsröstning förrättas 26.5–8.6.2021 enligt följande:

Kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax
onsdag 26.5–fredag 28.5 
söndag 30.5
måndag 31.5–fredag 4.6
lördag 5.6–söndag 6.6
måndag 7.6–tisdag 8.6


kl. 09.00–16.00
kl. 10.00–13.00
kl. 09.00–16.00  
kl. 10.00–13.00
kl. 09.00–16.00

Biblioteket i Petalax, Mamrevägen 11, 66240 Petalax
torsdag 27.5


kl. 14.00–17.00

Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
lördag 29.5


kl. 10.00–13.00


Biblioteket i Bergö, Bredhällsvägen 61c, 66220 Bergö
måndag 31.5


kl. 14.00–17.00

Hemmaröstning En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta i sitt eget hem. Närståendevårdare genom avtal, som bor i samma hushåll som hemmaröstare och som har Malax som hemkommun, har även rätt till hemmaröstning. Anmälan till hemmaröstning görs senast tisdag 1.6.2021 före kl. 16 till förvaltningssekreterare Helena Engren, Malmgatan 5, 66100 MALAX, malax@malax.fi eller tel. 040 650 7981.

Röstning på anstalt Förhandsröstning ordnas enligt vad valbestyrelsen meddelar på platsen.

Vid röstning skall den som röstar styrka sin identitet. 

Centralvalnämnden i Malax

Sammanställning av kommunalvalskandidater

Senast uppdaterad 01.07.2021 10:26