Jump to content Jump to search
Kommunens organisation

Kommunens organisation

Fullmäktige utser styrelse samt val- och revisionsnämnd. Kommunen har själv möjlighet att  avgöra hur dess organisation ska utformas. Utöver de obligatoriska nämnderna har Malax kommun 9 nämnder.

 

 

Senast uppdaterad 02.03.2021 09:23