Jump to content Jump to search
Kontakta oss

Kontakta oss

Kommunen har Telia som teleoperatör.
Växelnummer: Kommungården 06 347 7111, hälsovårdscentalen 06 347 7611.

Samtalsavgifter
Priset för samtal till kommunen är normala mobilsamtalsavgifter enligt det avtal som kunden har med sin egen operatör.

Kontakt per e-post
Det går bra att kontakta kommunens arbetstagare via e-post. E-postadresserna är fornamn.efternamn@malax.fi. Kommunens registrering har e-postadress malax@malax.fi.

Kontaktuppgifter

Testrubrik 1

Testrubrik 2

Testrubrik 3

Testrubrik 4

Testrubrik 5

Testrubrik 6

Senast uppdaterad 17.12.2020 14:58