Jump to content Jump to search
Riksdagsval 2023

Riksdagsval 2023

Riksdagsval förrättas söndag 2.4.2023. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00.

Röstningsområdena och röstningsställena i Malax är följande:

Röstningsområde
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petalax-Nyby
6. Norra Pörtom

Vallokal
Bergö skola
Kommungården i Malax
Övermalax skola
Strimman ungdomslokal
Petalax skola 
Norrback byagård

Adress
Bredhällsvägen 61c
Malmgatan 5
Kvarngränd 8
Björneborgsvägen 1517a
Thorshagavägen 5
Björneborgsvägen 3286a                 


Förhandsröstning förrättas 22.3–28.3.2023
enligt följande:

Kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax
onsdag 22.3–fredag 24.3
söndag 26.3
måndag 27.3
tisdag 28.3


kl.   9.00–16.00
kl.   10.00–13.00
kl.   9.00–16.00
kl.   9.00–18.00 

Biblioteket i Bergö, Bredhällsvägen 61c, 66220 Bergö
torsdag 23.3


kl. 14.00–17.00

Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
lördag 25.3


kl. 10.00–13.00

Biblioteket i Petalax, Mamrevägen 11, 66240 Petalax
måndag 27.3


kl. 14.00–17.00

HEMMARÖSTNING En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning görs senast 21.3.2023 före kl. 16 till förvaltningssekreterare Helena Engren, Malmgatan 5, 66100 Malax, malax@malax.fi, tel. 040 650 7981. Närståendevårdare genom avtal, som bor i samma hushåll som hemmaröstare och som har Malax som hemkommun, har även rätt till hemmaröstning.

RÖSTNING PÅ ANSTALT Förhandsröstning ordnas enligt vad valbestyrelsen meddelar på platsen.

Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet

 

Justitieministeriets valwebbplats Vaalit.fi berättar mer om valet och erbjuder nyheter.

Senast uppdaterad 09.03.2023 14:19