Jump to content Jump to search
Styrande dokument

Styrande dokument


Avgifter för byggnadstillsynen i Malax kommun (323 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 15.12.2008, kompletterad av byggnads- och miljönämnden 17.11.2021
Byggnadsordningen (423 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 15.5.2002
Förvaltningsstadga för Malax kommun (1.7 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 8.6.2017, uppdaterad av kommunfullmäktige 29.6.2017, 16.11.2017, 1.2.2018, 14.6.2018, 8.10.2020, 20.6.2022
Informationsstrategi för Malax kommun (1.1 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 24.9.2012, uppdaterad av kommunfullmäktige 12.11.2020
Integrationsprogram (1 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 19.3.2015
Koncerndirektiv (329 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017
Lösen for handlingar och kopiering (438 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017
Malax kommuns kommunstrategi 2022–25 (3.3 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 20.6.2022
Malax kommuns välfärdsberättelse 2017–21 (2.1 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 20.6.2022
Malax kommuns välfärdsplan 2022–25 (226 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 20.6.2022
Malax kulturprogram 2021–2030 (943 KB) Godkänt av Fritids- och kulturnämnden 21.9.2021
Marknadsföringsplan för åren 2019–2021 (596 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 16.5.2019
Marktäktstaxa (164 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 28.9.2017
Plan för likabehandling och jämställdhet i Malax kommun (1.2 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 18.5.2017
Principer för behandling av motioner och initiativ (640 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 27.9.2018
Riktlinjer för markanvändningsavtal (9 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 13.6.2013 § 86
Strategi för hållbar utveckling 2021–2025 (2.4 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 15.11.2021
Upphandlingsdirektiv (295 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 14.2.2011, uppdaterad av kommunstyrelsen 27.4.2015, 26.4.2017
Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige (13 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 21.8.2017
Verksamhetsstadga för äldrerådet i Malax kommun (55 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 21.8.2017