Jump to content Jump to search
Fritid

Kontaktuppgifter

Avdelningen Utbildning och fritid
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111

Fritidskansliet
Anders Hendricksson, fritidssekreterare
Tfn 050 373 8346
anders.hendricksson@malax.fi

Bibliotek
Linnéa Engblom, bibliotekschef
Tfn 040 650 7984
linnea.engblom@malax.fi

 

Senast uppdaterad 12.08.2022 12:03