Jump to content Jump to search
Fritid

Kontaktuppgifter

Avdelningen Utbildning och fritid
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Fritidskansliet
Anders Hendricksson, fritidssekreterare
Tfn 050 373 8346
anders.hendricksson@malax.fi

Bibliotek
Linnéa Engblom, bibliotekschef
Tfn 040 650 7984
linnea.engblom@malax.fi

 

Senast uppdaterad 28.01.2021 15:52