Jump to content Jump to search
Bokningar

Boka anläggning

Fritidskansliet i Malax ansvarar för bokning av Pixnehallen, sportstugan i Pixne, sandplanen i Pixne, gräsplanerna i Pixne och i Petalax. Alla bokningsförfrågningar skickas per e-post till bokning@malax.fi.
Obs! Bokning av grillkåtan i Pixne: 040 669 8256

Bokningar på de olika anläggningarna kan man kolla från bokningsprogrammet som du hittar på adressen bokning.malax.fi.

Allaktivitetshuset i Vägvik kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag. Läs mera om utrymmet och bokning via länken.

Mötesutrymme i Bergö, Bredhällsvägen 61a 3, bokas via Kommungårdens växel, tfn 06 347 7111.

Användning av programmet för bokning av resurser och utrymmen

Skriv in bokning.malax.fi (utan www) i din webbläsare för att ta dig till bokningssidan eller klicka här.

Publik bokning
Uppe till vänster hittar du rullmenyerna "enhet" och "utrymmen". Välj först den "enhet" du vill kolla, t.ex. idrottshallar och sedan "utrymme", t.ex. hallen. Då kommer det upp en kalender som visar vilka tider som är bokade  (färgade fält) och vilka som är lediga (gråa). Genom att ändra på enhet och utrymme kan vi kolla alla utrymmen som finns i bokningssystemet.

Bokning
När du sökt fram den dag och tid du önskar boka, så skickar du en e-post till bokning@malax.fi. Därifrån kommer du även att få bekräftelse från kommunens sida om tiden passar eller bör ändras. Efter att du fått bekräftelse så kan du besöka bokning.malax.fi för att se din nya tid i kalendern.

Frågor angående bokningssystemet kan ställas på e-post till bokning@malax.fi eller tfn 050 373 8346.

Hallhyror 2021

se länken

Senast uppdaterad 21.02.2022 11:07