Jump to content Jump to search
Föreningar

Föreningar

Bidragsansökan för föreningar

Föreningar som har idrotts-, ungdoms-, nykterhets- eller kulturverksamhet kan söka om kommunalt verksamhetssamhetsbidrag. Föreningar med simskoleverksamhet kan söka bidrag för simskoleverksamhet. Ansökan görs på fastställd blankett. Ansökningstiden är vanligen i början på april varje år. Ansökan för 2022 ska vara inlämnad senast 11.4.2022.

Mera information hittas här.  Ansökningsblanketten hittas här.

Föreningar och grupper i Malax

Fritidskansliet kan informera om föreningar och grupper som har verksamhet inom Malax kommun.

Lions Club Malax rf
Lions Club Petalax rf
Pohjola-Norden i Malax ry, medlem i Pohjola-Norden
Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Rysslands Petalaxnejdens avdelning rf
Strömmingsbådans intresseförening rf           
      

Ungdomsföreningar och scouter  

Bergö Hem och Skola-förening rf
Bergö ungdomsförening rf
Hem & skolaföreningen i Högstadiet i Petalax
Köpings Hem och Skola rf
Maalahden muurahaiset ry
Malax Scoutkår rf                    
Malax Ungdomsförening rf
Petalax Hem och Skola förening rf    
Petalax ungdomsförening rf
Sjätte Ungdomsringen rf        
Ungdomsföreningen Strimman rf
Åminne Folkpark rf
Övermalax hem och skola rf
Övermalax ungdomsförening rf

 - se även Förbundet Hem och Skola i Finland rf
 - ungdomsföreningarnas kontaktuppgifter se Svenska Österbottens ungdomsförbund / 6:e ringen

Frikyrkorna

Bönehusföreningen Filadelfia rf
Bönehusföreningen Tabor rf
Malax baptistförsamling rf
Missions Centret i Malax rf
Missionssyföreningen på Bergö
Petalax gravgårdsförening aftonro rf
Team Action Svenskfinland rf         
Åmossa baptisterna rf

Kyrkan

Bergö församlings missionssyförening
Malax församlings Ungdomskrets ry

Idrottsföreningar 

Bergö Idrottsförening rf 
Garantiföreningen för Malax IF/Fotboll rf
Garantiföreningen för Malax if/skidor rf Föreningens kalender hittar du på Senator
Malax Curling Club rf                               
Malax Hästförening rf            
Malax Idrottsförening rf       
Malax kanotklubb   
Malaxnejdens sportfiskeförening rf   
Petalax Idrottsklubb rf
Petalax Idrottsklubb Supporters rf
Petalax Playboys rf        
Petalax skytteförening rf
Petalax Tennisförening rf        

Marthaföreningar

Bergö Marthaförening rf
Malax Mittemellan Marthaförening
Petalax Kyrkoby Marthaförening rf
Petalax Nyby Marthaförening rf
Vias Marthaförening rf
Yttermalax Marthaförening rf
Övermalax Marthaförening rf

Hjälp och stöd

Finlands röda kors, Bergö avdelning
Finlands röda kors, Malax avdelning
Finlands röda kors, Petalax avdelning     
- Röda korset. Österbottens svenska distrikt 

Föreningen Folkhälsan i Bergö rf
Föreningen Folkhälsan i Malax rf
Föreningen Folkhälsan i Petalax rf
- Folkhälsans förbund i Österbotten / föreningar

Malax Invalider rf
Malax-Korsnäs Cancerklubb
Malax-Korsnäs handikappförening rf
Malax-Korsnäs Hjärtförening rf
Malaxnejdens civilinvalider rf
USM r.f.
Pixne Kamratförening rf

mwembeafrica.fi   

Pensionärsföreningar

Eläkeliiton Maalahden yhdistys ry 
Föreningen Bergö pensionärshem rf
Malax Pensionärer rf
Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax rf

Hembygd och historia 

Aktiv Närkultur
Arbetsgruppen för Petalax
Bergö Örådet 
Bergö Fornminnesföreningen rf
Frantz släktförening i Petalax rf         
Kolinan kyläseura ry
Malax museiförening rf            
Norra Pörtoms Allaktivitetsförening rf
Nyby byaförening rf
Nymansbackens kulturhistoriska förening rf    

Malax Veterantraktorförening rf    
Petalax hembygdsförening rf
Pixne allaktivitetsförening rf
Storskärs Intresseförening rf
Åminne-Tuv allaktivitetsförening rf
Österbottniska Fornforskningssällskapet rf 
Övermalax byaråd rf

Krigsinvalider och veteraner

Frontveteranföreningen Kamraterna rf
Krigsinvalidernas Brödraförbund Malax avdelning rf 

Musik, sång och dans

Garantiföreningen för Malax-Korsnäs Musikskola rf
Konstverkstaden Malakta
Musikinstitutet Legato
Malax damkör
Malax hornseptett
Malax-Petalax Folkdanslag rf  
Musikföreningen i Malax och Korsnäs rf
Sing for Joy (Petalax) - dam- och herrkör
Sånggrupp för pensionärer       
Understödsföreningen för Malax blåsorkester rf   
Vuxenrockarna Cats&Dogs  

Konst och hantverk

Malax konstklubb - Maalahden Taidekerho rf

Teknik och media 

Malax IT förening
Malax Lokal TV förening rf
Petalax - Bergö Lokal TV-förening rf

Teater       

Malax teateramatörer
Petalax hembygdsförenings sommarteater         

Jakt, fiske och natur       

Bergö fiskargille rf 
Bergö Fiskelag
Bergö Jaktvårdsklubb rf
Fiske i Finland (statens fiskevårdsavgift, vad som gäller för att fiska i Finland mm.)
Malax Fiskargille rf
Malax Fiskelag       
Malax Grythundklubb rf
Malaxnejdens Jaktvårdsförening rf
Malaxnejdens Naturförening rf    
Malaxnejdens Stövarklubb rf           
Malax-Petalax-Bergö 4H-klubb rf
Petalax Fiskargille rf
Petalax Fiskelag
Petalax Jaktförening rf
Pro Malax-Petalax skärgård rf, Facebook
Pörtom-Dahlbo Jaktförening rf (Närpes)   
Yttermalax Jaktförening rf
Övemalax Jaktklubb rf  

Bil och båt

Bergö Båtklubb rf
Malax Motorklubb      
Malax Navigationsklubb rf   
Petalax American Car Club ry
Petalax Navigationsklubb rf   

Politiska föreningar     

Bergö Socialdemokrater rf
Centern i Malax, Maalahden Keskusta   
Keskustapuolueen Maalahden paikallisosasto ry
Kristdemokraterna i Malax
Maalahden perussuomalaiset ry - Malax Sannfinländarna rf            
Malax Socialdemokraterna rf        
Petalax Socialdemokrater rf
Svensk ungdom i Petalax rf
Svenska folkpartiet i Bergö rf
Svenska folkpartiet i Malax rf
Svenska folkpartiet i Petalax rf        
Svenska Kvinnoförbundet i Malax rf

Lantbruk och skog    

Malax-Petalax-Bergö 4H-klubb rf  
Malax lantmannagille rf
Malax lokalavdelning av Österbottens svenska producentförbund rf
Malax skogsvårdsförening rf
Petalax lantmannagille rf            
     

Företags- och yrkesgrupper

Kommunalanställda i Malax och Korsnäs kommuner KAT rf          
Malax Barnträdgårdsförening rf
Malax Företagare rf
Malax guideklubb ry         
Malax Pälsfarmarförening rf
Malax Spinneriarbetare rf
Malax-Korsnäs Företagarförening rf
Malax-Korsnäs Lärarförening
Malaxnejdens Taxitrafikanter rf
Malaxnejdens Trädgårdsproducenter rf
Malaxnejdens Yrkesbilister rf

Övriga

Barking Friends r.f.
Bergö Fårklubb rf 
Finurliga Flickor-grupper i Malax

Senast uppdaterad 23.09.2022 13:13