Jump to content Jump to search
Föreningar

Föreningar

3

Månadsmöte för föreningar

På månadsmötena informerar vi om aktualiteter inom fritid och kultur på kommunen och vi vill gärna höra från er vad som är aktuellt för er.

Torsdag 25 maj kl. 16-17 på distans via teams. Anslut till mötet HÄR

Torsdag 27 juni kl. 16-17 på distans via teams.

Vi önskar också få information om föreningarnas evenemang, meddela oss per e-post till fritid@malax.fi vad just er förening har på gång!

 

___________________________________________________________________________________________

Fritidskansliet kan informera om föreningar och grupper som har verksamhet inom Malax kommun.

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller ett föreningsarkiv som fysiskt finns i Petalax UF. Vilken förening som helst i Malax kommun kan utnyttja föreningsarkivet. Huvudansvarig för föreningsarkivet är fritidssekreteraren.

Bidragsansökan för föreningar

Föreningar kan söka om bidrag senast 11.5.2023. I år kan man endast söka på elektronisk blankett. All info och länk till blanketterna finns under aktuellt. 

 

Ungdomsföreningar och scouter  

Bergö Hem och Skola-förening rf
Bergö ungdomsförening rf
Hem & skolaföreningen i Högstadiet i Petalax
Intresseföreningen vid Gymnasiet i Petalax rf
Köpings Hem och Skola rf                 
Malax Ungdomsförening rf
Petalax Hem och Skola förening rf    
Petalax ungdomsförening rf
Studerandekåren vid Gymnasiet i Petalax rf
Ungdomsföreningen Strimman rf
Åminne Folkpark rf
Övermalax hem och skola rf
Övermalax ungdomsförening rf

 - Se även Förbundet Hem och Skola i Finland rf
 - Ungdomsföreningarnas kontaktuppgifter: Se Svenska Österbottens ungdomsförbund / 6:e ringen

Frikyrkorna

Bönehusföreningen Filadelfia rf
Bönehusföreningen Tabor rf
Malax baptistförsamling rf
Missions Centret i Malax rf
Missionssyföreningen på Bergö
Petalax gravgårdsförening aftonro rf
Team Action Svenskfinland rf         
Åmossa baptisterna rf

Kyrkan

Bergö församlings missionssyförening

Idrottsföreningar 

Bergö Idrottsförening rf 
Garantiföreningen för Malax IF/Fotboll rf
Garantiföreningen för Malax if/skidor rf Föreningens kalender hittar du på Senator
Juniorhockeyns väl i Malax rf
Malax Curling Club rf                               
Malax Hästförening rf            
Malax Idrottsförening rf   
Malax Idrottsförening Ishockey Juniorer rf     
Malaxnejdens sportfiskeförening rf   
Petalax Idrottsklubb rf 
Petalax skytteförening rf  

Marthaföreningar

Bergö Marthaförening rf
Malax Mittemellan Marthaförening
Petalax Kyrkoby Marthaförening rf
Petalax Nyby Marthaförening rf
Övermalax Marthaförening rf

Hjälp och stöd

Finlands röda kors, Bergö avdelning
Finlands röda kors, Malax avdelning
Finlands röda kors, Petalax avdelning     
Röda korset. Österbottens svenska distrikt 

Föreningen Folkhälsan i Bergö rf
Föreningen Folkhälsan i Malax rf
Föreningen Folkhälsan i Petalax rf
Folkhälsans förbund i Österbotten / föreningar

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

Lions Club Malax rf
Lions Club Petalax rf

Malax-Korsnäs Cancerklubb
Malax-Korsnäs handikappförening rf
Malax-Korsnäs Hjärtförening rf
USM r.f.
Pixne Kamratförening rf
Mwembe rf

Pensionärsföreningar

Eläkeliiton Maalahden yhdistys ry 
Malax Pensionärer rf
Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax rf

Hembygd och historia 

Aktiv Närkultur
Arbetsgruppen för Petalax
Bergö Örådet 
Bergö Fornminnesföreningen rf
Kolinan kyläseura ry
Malax museiförening rf            
Norra Pörtoms Allaktivitetsförening rf
Nyby byaförening rf
Nymansbackens kulturhistoriska förening rf    
Malax Veterantraktorförening rf    
Petalax hembygdsförening rf
Pixne allaktivitetsförening rf
Storskärs Intresseförening rf
Strömmingsbådans intresseförening rf
Strömmingsbådans intresseförening rf
Åminne-Tuv allaktivitetsförening rf
Österbottniska Fornforskningssällskapet rf 
Övermalax byaråd rf

Krigsinvalider och veteraner

Frontveteranföreningen Kamraterna rf

Musik, sång och dans

Garantiföreningen för Malax-Korsnäs Musikskola rf
Musikinstitutet Legato
Malax damkör
Malax församlings körer 
Malax hornseptett
Musikföreningen i Malax och Korsnäs rf
Sing for Joy (Petalax) - dam- och herrkör
Sånggrupp för pensionärer       
Understödsföreningen för Malax blåsorkester rf   
Vuxenrockarna Cats&Dogs  

Konst och hantverk

Malax konstklubb - Maalahden Taidekerho rf
Art in Malakta rf

Teknik och media 

Malax IT förening
Malax Lokal TV förening rf
Petalax - Bergö Lokal TV-förening rf

Teater       

Malax teateramatörer
Petalax hembygdsförenings sommarteater         

Jakt, fiske och natur       

Bergö fiskargille rf 
Bergö Fiskelag
Bergö Jaktvårdsklubb rf
Fiske i Finland (statens fiskevårdsavgift, vad som gäller för att fiska i Finland mm.)
Malax Fiskargille rf
Malax Fiskelag       
Malax Grythundklubb rf
Malaxnejdens Jaktvårdsförening rf
Malaxnejdens Naturförening rf    
Malaxnejdens sportfiskeförening rf
Malaxnejdens Stövarklubb rf           
Malax-Petalax-Bergö 4H-klubb rf
Petalax Fiskargille rf
Petalax Fiskelag
Petalax Jaktförening rf
Pro Malax-Petalax skärgård rf, Facebook
Pörtom-Dahlbo Jaktförening rf (Närpes)   
Yttermalax Jaktförening rf
Övemalax Jaktklubb rf  

Bil och båt

Bergö Båtklubb rf
Degervikens båthamnsförening rf
Malax Motorklubb - Maalahden Moottorikerho rf      
Malax Navigationsklubb rf   
Petalax Båt och Navigationsklubb rf   (Facebook)
Åminne Hamn rf

Politiska föreningar     

Centern i Malax, Maalahden Keskusta   
Keskustapuolueen Maalahden paikallisosasto ry
Kristdemokraterna i Malax
Maalahden perussuomalaiset ry - Malax Sannfinländarna rf
Malax Socialdemokraterna rf        
Svenska folkpartiet i Bergö rf
Svenska folkpartiet i Malax rf
Svenska folkpartiet i Petalax rf        
Svenska Kvinnoförbundet i Malax rf

Lantbruk och skog    

Malax-Petalax-Bergö 4H-klubb rf  
Malax lantmannagille rf
Malax lokalavdelning av Österbottens svenska producentförbund rf
Petalax lantmannagille rf            
     

Företags- och yrkesgrupper

Kommunalanställda i Malax och Korsnäs kommuner KAT rf          
Malax Brandmannaförening rf
Malax Företagare rf
Malax Pälsfarmarförening rf
Malax Spinneriarbetare rf
Malax-Korsnäs Lärarförening
Malaxnejdens Taxitrafikanter rf
Malaxnejdens Trädgårdsproducenter rf
Petalax Brandklubb rf

Övriga

Barking Friends r.f.
Bergö Fårklubb rf 
Bergö Räddningsklubb rf
Finurliga Flickor-grupper i Malax
Föräldraföreningen vid Bergö Daghem rf
Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf
Föräldraföreningen vid Smultronstället i Petalax rf
Solhagens föräldraförening rf
Pohjola-Norden i Malax ry
Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Rysslands Petalaxnejdens avdelning rf

 

      

Senast uppdaterad 25.05.2023 12:52