Jump to content Jump to search
Friluftsliv och vandringsleder

Friluftsliv och vandringsleder

I kommunen finns goda möjligheter till en aktiv och varierande fritid. Malax omges av naturområden där skog, sjöar och hav smälter samman och naturen bjuder på en mångsidig flora och fauna. På den här sidan finns information för dig som vill uppleva naturen och om möjligheter till fritidsliv i Malax.

Tips! När du är ute i okänd terräng är det viktigt att veta var man är. Med dagens smarttelefoner är detta ganska lätt. Du kan t.ex. ladda ned appen Sports Tracker. När du slår på telefonens gps samt Sports Tracker och startar appen, så får du en linje på kartan som viras varifrån du startat, var du har gått, var du är och hur långt och lhur änge du gått från start. Ifall skyltningen är bristfällig är det med appens hjälp lättare att lista ut åt vilket håll man ska gå. Det finns även andra motsvarande appar. 

Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter att gå vandringsleder och naturstigar. Klicka på vandringsledens namn för att få upp en karta eller broschyr.

Visit Vaasa har även producerat ett par audioguider för vandringsleder i Malax som hör till Kvarkens skärgård.

Vandring. Man och barn.

Pixne naturstig

Vandringsled. Barn och informationskarta.

Bergö
Börjandes från Bergövägen 47. Leden finns att gå i sträckorna 3,5 km eller 8 km.

Bergö vandringsled är en vacker led som tar dig till Granöns vackraste skogspartier, träsk och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, infotavlor och konstverk samt grillkåtan Adolf, där du kan sträcka på benen samtidigt som du grillar korv eller äter din matsäck.

Bergö vandringsled upprätthålls av Bergö Öråd. Med hjälp av Bergö vandringsleds digitala karta kan du enkelt följa med var du rör dig.

Kajane
Börjandes från Kajane lägerplats som finns längs med Kajane skogsväg, ca 2,6 km från riksväg 8. Kajane lägerområde ligger invid en stor myr nära Lillträsket och Lisansjön. Själva Kajane vandringsled är 3 km lång. Vandringslederna går delvis längs spångar över myren och sträcker sig även till Lisansjön.

Längs vandringslederna finns informationsskyltar utplacerade som berättar om områdets djur- och växtliv och naturstigen går ut till Lillträsket (0,8 km) där ett vindskydd finns. Vid Kajane lägerområde finns även en bastu, övernattningsstuga och flera grilltak. För övernattningsstugan och bastuanvändning uppbärs en avgift.

Kajane vandringsled upprätthålls av Yrkesakademin i Österbotten och Forststyrelsen. Bokning av områdets övernattningsstuga och mera information.

Majors
Börjandes från Strandvägen 2118, 6 km söder om Pappadagis Neste. Vid stigens början invid Strandvägen finns plats för många bilar. Leden finns att gå i sträckorna 1,2 km, 2,2 km eller 3,4 km.

Leden är uppmärkt med blåa band och informationsskyltar. På den kortare stigens (1,3 km) mest bergiga ställen finns trappor. Det finns också en mysig rastplats med stockbord.

Majors naturstig upprätthålls av Öjna byaförening och Malax kommun.

Velkmoss
Börjandes från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94 eller från Viitala nära korsningen mellan Bjurnäsvägen och Vargmossa skosgväg. Leden är totalt 9 km lång båda vägarna eller 4,5 km till Viitala.

Leden är ställvis markerad med gula band och med gul färg på träd samt med informationsskyltar. Längs vandringsleden finns Nojärv träsk, där även ett fågeltorn finns. Nojärv träsk är en sumpig och övervuxen vildmarkssjö som ger en bra häckningsmiljö för många fågelarter. Längds vandringsleden finns även en stig till Kackurmossen.

Velkmoss vandringsled upprätthålls av Forststyrelsen.

Åminne
Börjandes från Mobergsvägen 520 eller Åminnevägen 251. Vid Mobergsvägen finns ingen parkering vid starten. Det är därav bäst att parkera vid Kvarkens båtmuseum, där det även finns ett fågeltorn och en grillplats och därefter ta sig till Åminne vandringsled gåendes längs Mobergsvägen. Alternativt kan man parkera vid Åminnevägen 251 (dimmornas bro), där det även finns en grillplats.

Åminne vandringsled finns att gå i olika sträckor på 2 km, 4,1 km och 5,1 km och terrängen är lätt och passar för alla.

Åminne vandringsled upprätthålls av Åminne-Tuv allaktivitetsförening.

Pixne naturstig
Börjar från Klockarisvägen 14, på lätta trafikleden mellan Klockarisvägen och Klockarisgränd. Naturstigen är indelad i tre delar 1, 2 och 3 och man kan då gå olika sträckor 1,8 km, 3,1 km, 3,4 km och 4,5 km.

Pixne naturstig har byggts och upprätthålls av Pixne allaktivtetsförening och Malax kommun.

Mamrestigen/Storsjöstigen
Börjandes från antingen Storsjön, Storsjövägen 617 eller från Mamrelund, Mamrevägen 357. Leden är totalt 8 km lång eller 4 km ena vägen antingen till Storsjön eller Mamrelund.

Stigen mellan Storsjön i Malax och Mamrelund i Petalax är sedan länge tillbaka en förbindelseled mellan skogsbyarna i Malax. Stigen är uppmärkt med orange reflexstavar och informationsskyltar.

Stigen upprätthålls av flera aktörer: Petalax hembygdsförening, Malax museiförening, Malax kommun och privata aktörer.

Järnåldersleden
Börjandes från Storsjövägen 446. Leden finns att gå i sträckorna 800 m eller 1,8 km.

Järnåldersleden har officiellt öppet i maj–september. Märkt vandringsled i ett arkeologiskt intressant område med gravrösen och offerstenar från järnåldern. Bosättning fanns här under tiden 200–700 e.Kr. Rik flora. Vid leden finns en öppen fäbodstuga med arkeologisk information samt ett sommarfähus (sjudarlada) med jordbruksutställning.

Järnåldersleden upprätthålls av Malax Museiförening.

Fäbodstigen
Börjandes från Molapnevägen 243, närmare köranvisning finns i broschyren. Leden är 1 km lång. 

Vid Fäbodastigen får du uppleva gamla fäbodplatser. Vid stigens början finns en tavla med karta och en låda med broschyrer och längs stigen finns skyltar som visar var de 15 stugorna stått. 

Järnåldersleden upprätthålls av Malax Museiförening. 

Fågeltorn

I kommunen finns ett flertal fågeltorn som är utmärkta utflyktsmål för utsikt och fågelskådning. Utsikterna vid fågeltornen erbjuder diverse miljöer och fågelarter.

  • Åminnes fågeltorn
  • Fågeltornet vid Nojärv träsk
  • Gålörens fågeltorn

För mera information läs om fågeltorn och utsiktstorn i Malax kommun.

Grillplatser

Grillplatser finns i alla delar av vår vackra naturnära kommun. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i denna natur. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

De flesta grillplatser är byggda och upprätthålls av Yttermalax jaktförening, Övermalax jaktklubb, Petalax jaktförening och Bergö jaktvårdsklubb, men även andra föreningar bidrar med allmänna grillplatser. Grillplatserna får fritt användas om inte annat anges. Oftast finns ved vid grillplatserna men säkrast är att ta med egen. Grillplatserna är öppna året runt och de används på egen risk med sunt förnuft och försiktighet; den som tänder elden eller grillen har ansvaret för säkerheten. Då du grillar i naturen uppmanar vi dig alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Då du grillat – kom ihåg att elden ska vara helt släckt när du lämnar platsen. Du tar förstås ditt eget skräp med dig hem. Visa alltid hänsyn och lämna grillplatsen i det skick som du själv önskar finna den.

Finns det ännu fler allmänna grillplatser i Malax? Skicka gärna och berätta i så fall till fritid@malax.fi.

Övermalax grillplatser

Yttermalax grillplatser

Petalax grillplatser

Bergö grillplatser

 Grillplatser i Malax

Mera information

Behöver du mera information angående fritidsliv och vandringsleder kontakta i så fall fritid@malax.fi eller fritidssekreterare Anders Hendricksson.

Anders Hendricksson
Fritidssekreterare, Utbildning och fritid

Senast uppdaterad 20.02.2023 13:46