Jump to content Jump to search
Friluftsliv och vandringsleder

Friluftsliv och vandringsleder

I kommunen finns goda möjligheter till en aktiv och varierande fritid. Malax omges av naturområden där skog, sjöar och hav smälter samman och naturen bjuder på en mångsidig flora och fauna. På den här sidan finns information för dig som vill uppleva naturen och om möjligheter till fritidsliv i Malax.

Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter till vandring i skog och mark. Det bästa du kan göra för din fysiska och psykiska hälsa är att röra på dagligen. I Malax finns flera vandringsleder och naturstigar som kan utnyttjas för detta ändamål. Klicka på namnet för att få upp en karta eller broschyr.

Bergö
Börjandes från Bergövägen 47. Leden finns att gå i sträckorna 3,5 km eller 8 km.

Kajane
Börjandes från Kajane lägerplats som finns längs med Kajane skogsväg ca 2,6 km från riksväg 8. Leden är 3 km lång.

Majors
Börjandes från Strandvägen 2118, 6 km söder om Pappadagis neste. Leden finns att gå i sträckorna 1,2 km eller 3,4 km.

Velkmoss
Börjandes från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94. Leden är totalt 9 km lång båda vägarna eller 4,5 km till Viitala.

Åminne
Börjandes från Mobergsvägen 520 eller Åminnevägen 251. Ledenär 1,8 km lång.

Pixne naturstig
Börjar från Klockarisvägen 14, på lätta trafikleden mellan Klockarisvägen och Klockarisgränd. Vi har delat in naturstigen i tre delar 1, 2 och 3 och man kan då gå olika sträckor 1,8 km, 3,1 km, 3,4 km och 4,5 km.

Mamrestigen/Storsjöstigen
Börjandes från antingen Storsjön, Storsjövägen 617 eller från Mamrelund, Mamrevägen 357. Leden är totalt 8 km lång eller 4 km ena vägen antingen till Storsjön eller Mamrelund. OBS! Knappt 1 km från startplatsen i Storsjön finns et hundratal vindfallna trän där stigen går. Det är svårt att ta sig runt. Bäst är att starta i Mamrelund och sedan vända tillbaka när man kommer till de vindfallna träden. Denna sträcka blir 5,9 km. 

Järnåldersleden
Börjandes från Storsjövägen 446. Leden finns att gå i sträckorna 800 m eller 1,8 km.

Fäbodstigen
Börjandes från Molapnevägen 243 närmare köranvisning finns i länken. Leden är 1 km lång.

Fågeltorn

I kommunen finns ett flertal fågeltorn som är utmärkta utflyktsmål för utsikt och fågelskådning. Utsikterna vid fågeltornen erbjuder diverse miljöer och fågelarter.

  • Åminnes fågeltorn
  • Fågeltornet vid Nojärv träsk
  • Gålörens fågeltorn

För mera information läs om fågeltorn och utsiktstorn i Malax kommun.

Grillplatser

Grillplatser finns i alla delar av vår vackra naturnära kommun. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i denna natur. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

De flesta grillplatser är byggda och upprätthålls av Yttermalax jaktförening, Övermalax jaktklubb, Petalax jaktförening och Bergö jaktvårdsklubb, men även andra föreningar bidrar med allmänna grillplatser. Grillplatserna får fritt användas om inte annat anges. Oftast finns ved vid grillplatserna men säkrast är att ta med egen. Grillplatserna är öppna året runt och de används på egen risk med sunt förnuft och försiktighet; den som tänder elden eller grillen har ansvaret för säkerheten. Då du grillar i naturen uppmanar vi dig alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Då du grillat – kom ihåg att elden ska vara helt släckt när du lämnar platsen. Du tar förstås ditt eget skräp med dig hem. Visa alltid hänsyn och lämna grillplatsen i det skick som du själv önskar finna den.

Finns det ännu fler allmänna grillplatser i Malax? Skicka gärna och berätta i så fall till fritid@malax.fi.

Övermalax grillplatser

Yttermalax grillplatser

Petalax grillplatser

Bergö grillplatser

 Grillplatser i Malax

Mera information

Behöver du mera information angående fritidsliv och vandringsleder kontakta i så fall fritid@malax.fi eller fritidssekreterare Anders Hendricksson.

Anders Hendricksson
Fritidssekreterare, Bildningsavdelningen

Senast uppdaterad 23.09.2022 13:11