Jump to content Jump to search
Kultur

Kultur

Kulturvandring kring kyrkbacken i Malax

Länk till kulturvandringen finns HÄR. En helt ny kulturvandring har färdigställts i maj 2022. Totallängden på kulturvandringen kring Kyrkbacken i Malax är 4,6 km. 

_______________________________________________________________________________________________

Muralmålningar i Malax

Ett dokument i pdf över alla muralmålningar i Malax per juni 2022. Klicka på länken Muralmålningar i Malax.


Malax kulturprogram

Malax kulturprogram har bearbetats under 2018-2021 och godkännts av fritids- och kulturnämnden i september 2021. Kulturprogrammet i pdf.


Evenemang

I Malax finns ett rikt utbud av kulturell verksamhet. Största delen av evenemangen arrangeras av föreningarna. Evenemang som arrangeras i Malax hittar du på föreningarnas hemsida, på Malax TV:s bildslinga, på Petalax TV:s bildslinga, på fritidssekreterarens Facebooksida (Anders Hendricksson-Fritidssekreterare), på Decibels evenemang eller på landskapsportalen www.osterbotten.fi . På landskapsportalens evenemangskalender hittar du evenemang för hela Österbotten eller bara för enskild kommun. Alla föreningar kan själva sätta upp sina evenemang på landspasportalens evenemangskalender.

Bildslingorna och Facebook är platser där man säkrast får reda på evenemang som arrangeras i Malax kommun. Inför varje sommar publiceras också en sommarevenemangskalender.

Facebook

Fritidskansliet upprätthåller två Facebookprofiler. Den ena är "Fritid och kultur i Malax" och den andra är "Anders Hendricksson-Fritidssekreterare". Via dessa kanaler försöker vi ge information om vad som händer i Malaxnejden. Vem som helst kan gå in och gilla sidan Fritid och kultur i Malax eller skicka en vänförfrågan till Anders Hendricksson-Fritidssekreterare.

Föreningsarkivet

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller ett föreningsarkiv som fysiskt finns i Petalax UF. Vilken förening som helst i Malax kommun kan utnyttja föreningsarkivet. Arkivet börjar bli ganska fullt, men ännu ryms dit en del material. Huvudansvarig för föreningsarkivet är fritidssekreteraren.

Veteranfest

Fritids- och kulturnämnden ordnar tillsammans med Korsnäs kommun årligen 27 april en gemensam Veteranfest. Vartannat år arrangeras festen i Malax och vartannat år i Korsnäs.

Konserter

Fritids- och kulturnämnden ordnar årligen ett antal konserter. Ibland ordnas också resor till konserter.

Fest för föreningsaktiva

Fritids- och kulturnämnden ordnar med några års mellanrum en fest för föreningsaktiva. Nämnden besluter på förslag av föreningarna vem som ska premieras. De föreningsaktiva bjuds på kaffe, tårta, diplom och program.

Teater

Fritids- och kulturnämnden arrangerar tillsammans med Korsnäs kommun 2-4 teaterresor per år. Vanligen ordnas resorna till Wasa Teater, men ibland också till t.ex. Helsingfors eller Åbo. Håll utkik efter resorna på bildslingorna eller Facebook.

Musikinstitutet Legato (Du hittar mera info här)

Malax kommun är en av fem medlemskommuner i Legato. Legato ordnar instrumentundervisning på grundnivå och institutnivå samt dansundervisning. Legatos hemsida hittar du på www.legato.fi.

Teaterkonst (Du hittar mera info här)

Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst. Teaterkonsten riktar sig till barn i årskurs 2-4. Den grundläggande konstundervisningen i Teaterkonst börjar med grundstudier och efter avklarade grundstudier har eleven möjlighet att gå vidare till verkstadsstudier. Undervisnningen i Teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Under grundstudierna i Teaterkonst får barnet bl.a.

  • • bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel
  • • träna och utveckla fantasiförmågan
  • • träna kroppsuttryck och röstuttryck
  • • träna gestaltande och berättande, allt i en lekfull och uppmuntrande miljö

 

Grundläggande konstundervisning (Du hittar mera info här)

Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen för barn och unga i Malax kommun. Konstundervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldern 8-19 år.

Grundstudierna omfattar 30 undervisningstimmar/termin, de fördjupade studierna 45 timmar/termin. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. Undervisningen beaktar elevernas ålder och syftar till att utveckla konstnärlig uttrycksförmåga och kreativitet. Eleverna får avgångsintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

Föreningar

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller en uppdaterad lista och kontakter till föreningar i Malax kommun. För mera info kontakta fritidssekreteraren. En del föreningar och kontakter finns här på Malax hemsida under rubriken föreningar.

Mera information

Behöver du mera information angående kommunens idrotts-, nykterhets-, ungdoms- eller kulturverksamhet, kontakta i så fall fritidssekreterare Anders Hendricksson på tfn 050 373 8346 eller e-post anders.hendricksson@malax.fi.

Senast uppdaterad 08.06.2022 08:02