Jump to content Jump to search
Nykterhet

Nykterhet

Power Club

Det nykterhetsarbete som fritids- och kulturnämnden i Malax satsar mest på är Power Club (PC). PC fungerar i åk 3-6 i alla svenskspråkiga skolor i Malax. Som medlem i PC får man delta i klubbkvällar som ordnas varje vecka i varje skola. Förutom klubbkvällarna erbjuds 2 simhallsresor, 2 bowlingresor och eventuellt annat. Medlemmarna får ett medlemskort, ett kontrakt och rabatter i affärer.

Till Power Clubs målsättningar hör att motverka mobbning, vandalisering, kriminalitet och bruk av tobak, alkohol, narkotika och andra skadliga ämnen.

 Power Club vill

- stärka förmågan att vara omtänksam, respektera andra, visa hänsyn och inte mobba
- stärka förmågan att ta ansvar och att inte ta eller låna andras saker utan lov
- erbjuda sund fritidssysselsättning
- förhindra användning av tobak
- höja debutåldern vad gäller alkohol
- förhindra användningen av andra droger
- förhindra barn- och ungdomskriminalitet
- hjälpa barnen till en sund och hälsosam livsstil.

 När man blir medlem i Power Club lovar man att
- vara en god vän, visa hänsyn och att inte mobba
- inte ta eller låna andras saker utan lov
- inte vara borta från skolan utan lov
- inte använda tobak, alkohol, narkotika eller andra skadliga ämnen
- ta väl hand om sin hälsa

Fritids- och kulturnämnden samarbetar kring PC med skolorna, ett 15-tal företag, med Malax-Petalax-Bergö 4H samt Power Club Finland. Det är Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik som är huvudorganisatör för PC. Mera om PC finns på http://powerclub.nu/start/.

Arbetsgrupper

1. Arbetsgruppen för det gränsöverskridande barn- och ungdomspolitiska samarbetet mellan olika       förvaltningsområden
2. Rusmedelsförebyggande arbetsgruppen
3. Effekt-gruppen

Drogförebyggande metoden Effekt
Effekt bygger vidare på ÖPP, Örebro preventionsprogram, utvecklat av utvecklingspsykologiforskarna Koutakis & Stattin vid Örebro universitet. Det övergripande syftet med programmet är att ge föräldrarna kunskap, motivation och argument gällande sitt barns attityder till alkohol och droganvändning. Effekt-metoden använd vid högstadiet i Petalax. En presentation hålls vid varje föräldramöte som hålls där. Vi har också som mål att delta vid lågstadieskolornas föräldramöten. 

Mera information
Behöver du mera information angående kommunens idrotts-, nykterhets-, ungdoms- eller kulturverksamhet, kontakta i så fall fritidssekreterare Anders Hendricksson på tfn 050 373 8346 eller e-post anders.hendricksson@malax.fi. 

Senast uppdaterad 05.03.2019 13:08