Jump to content Jump to search
Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Maalahdessa kestävä kehitys on keskiössä.

Hankkeessa Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen, joka oli käynnissä vuosina 2020–2021, keskityttiin Petolahden uuteen lukiorakennukseen ja puurakentamiseen. Hankkeen puitteissa on laadittu kunnan ensimmäinen kestävän kehityksen strategia. Strategiaan kuuluu myös rakennusstrateginen tarkistuslista. Hanketta rahoitti ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma. Lisätietoa hankesivuilla.

det ska halla fi2

Vuosina 2021–2022 on käynnissä hanke Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen – askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kestävyyttä Maalahdessa energiatehokkailla ratkaisuilla. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Lisätietoa hankesivuilla.

Päivitetty 19.01.2022 10:21