Jump to content Jump to search
Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen

Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen

Maalahden kunta jatkaa työtään kestävän kehityksen, energiatehokkuuden ja puurakentamisen parissa uudella hankkeella Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen.

Hankeaika on 1.9.2022–31.3.2024.

Tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on laatia prosesseja, jotka konkreettisella tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia kiinteistösuunnittelu- ja rakennusprosesseissa kiinteistön koko elinkaari huomioiden.

Tavoitteina on:

  • soveltaa käytännössä rakennusstrategista tarkistuslistaa, joka on laadittu aiemmassa hankkeessa
  • laatia toiminnallinen prosessi, josta voi tulla paras käytäntö, jota voivat käyttää myös muut kunnat ja yksityiset kiinteistönomistajat.


Hankkeen keskeiset toimenpiteet

  • Uuden päiväkotikiinteistön (Söderfjärdsbackenin päiväkoti) suunnittelun hankinta. Energia-asiantuntija, kosteusasiantuntija, kestävyysasiantuntija sekä puurakentamisen ja kiertotalouden asiantuntija osallistuvat koko suunnittelu- ja rakennusprosessiin.
  • Rakennusurakan hankinta, jossa huomioidaan energiatehokkuudelle, materiaalivalinnoille ja kestävyydelle asetetut vaatimukset.
  • Selvitys, miten energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja kestävyyttä voidaan kehittää koko sillä alueella, jossa päiväkotikiinteistöä rakennetaan, tämä koskee etenkin latausasemia ja jätehuoltoa.
  • Koko prosessin dokumentointi, suunnittelusta toteuttamiseen, sellaisessa muodossa, että se on helppo jakaa.
  • Hankkeen ja prosessin edistymisestä tiedotetaan jatkuvasti tiedotusvälineissä ja sosiaalisissa medioissa sekä seminaareissa ja verkostoissa.


Rahoitus

Ympäristöministeriö tukee hanketta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman kautta, jota rahoittaa EU:n elpymisväline (RRF).

Tietoa

Haluatko tietää hankkeesta lisää?

Ota yhteyttä tekninen johtaja John Södergraniin

John Södergran
Tekninen johtaja, Tekninen osasto


Lue lisää alasivuilta, jotka näkyvät oikeanpuoleisesta palkista.

miljoministeriet

EU disclaimer kestavakasvu FI black

 

 

Päivitetty 24.04.2023 09:14