Jump to content Jump to search
Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen

Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen

Aika lisätä puurakentamista!

Hanke: Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen

Tavoitteena on edistää kestävää puurakentamista ja saada aikaan strateginen päätöksentekoprosessi Maalahden kunnan puurakentamisesta.

Maalahden kunta aloittaa uuden ilmastoystävällisen hankkeen ”Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen”, jonka keskiössä on Petolahden uusi koulurakennus. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön puuraktentamisen ohjelmalta.

Puusta on viime vuosien aikana tullut kunnassa dominoiva rakennusmateriaali. Tämä on tapahtunut pääsuunnittelijan neuvosta – ei alkujaan strategisena valintana. Nyt on aika muuttaa asia!

Tällä hankkeella kunta haluaa tuoda esiin kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja saada aikaan puurakentamista koskevan strategisen päätöksenteko- ja hankintaprosessin. Viime vuosina Maalahden kunta on tehnyt useita suuria rakennusinvestointeja. Näistä monet on rakennettu puusta, esimerkiksi Bergön uusi koulurakennus ja Malminkartanon palveluasumisyksikkö.

Ensimmäinen julkinen CLT-rakennus Pohjanmaalla

Vuosina 2020–2021 rakennetaan lukiolle (Gymnasiet i Petalax) täysin uusi koulurakennus. Sen ulko- ja väliseinät rakennetaan ristiinlaminoiduista puulevyistä (CLT).

Lukiorakennus on ensimmäinen julkinen CLT-rakennus koko alueella. Rakennushanke antaa kunnalle erinomaisen mahdollisuuden näyttää niin asukkaille, muille kunnille kuin koulutuksen järjestäjillekin, miten rakennusprosessi tapahtuu ja mitä asioita CLT-rakentamisessa tulisi huomioida. CLT-rakentaminen on vielä harvinaista, ja standardisoituja ratkaisuja ei ole samalla tavoin kuin tavanomaisessa rakentamisessa. CLT-tekniikka on edistynyttä massiivipuun työstötekniikkaa, jossa tehdään massiivipuuelementtejä ristiinlaminoiduista puulevyistä. 

Puurakentamisessa, etenkin CLT-tekniikassa, sidotaan hiilidioksidia tehokkaasti. Rakennuksesta tulee ilmastoystävällinen, ja materiaali on mahdollista kierrättää. Massiivipuisessa rakennuksessa on hyvä sisäilma, ja vaikutukset työympäristöön ovat positiiviset. Rakentamiskustannukset ovat kuitenkin samat kuin tavanomaisessa rakentamisessa.

Maalahti toimii tiedonvälittäjänä

Hankkeen aikana kunta välittää tietoa puurakentamisen lisäämiseksi ja laatii kunnalle kestävän kehityksen strategian.

Hanke lisää osaamista Pohjanmaan alueella, koska tärkeä osa hanketta on tiedon välittäminen prosesseista, ilmastotavoitteista ja puurakentamisesta – etenkin CLT-rakentamisesta. Tämä on täysin hallitusohjelman hiilineutraaliutta koskevien tavoitteiden mukaista, joihin kuuluu korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden tutkimuksen ja tuotekehityksen edistäminen. 

Haluatko tietää hankkeesta lisää?
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jenny Malmsten!
jenny.malmsten@malax.fi

Lue lisää alasivuilta, jotka näkyvät oikeanpuoleisesta palkista.

Päivitetty 10.11.2021 08:37