Jump to content Jump to search
Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia

Maalahden kunnan ensimmäinen Kestävän kehityksen strategia vuosiksi 2021–2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.11.2021.


Strategiassa on tunnuslause ”Se kestää 100 vuotta” ja kolme tavoitetta:
  • Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 10 prosentilla vuodesta 2021 vuoteen 2025.
  • Maalahti rakentaa puusta strategisena valintana.
  • Maalahti on hiilineutraali vuonna 2030.


Strategia on jaettu kolmeen toimenpidealueeseen:
A) Kestävä yhdyskuntarakenne – suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.
B) Kestävä tuotanto ja kulutus.
C) Kestävä kehitys on johtosana kaikissa uusissa yhteistöissä ja hankkeissa.

Tavoitteena on ollut strategian pitäminen lyhyenä, selkeänä ja konkreettisena. Strategiaan sisältyy myös rakennusstrateginen tarkistuslista. Tässä ensimmäisessä strategiassa on valittu keskittyminen omaan ydintoimintaan ja aloitettu siitä. Tällä strategialla ja kunnan toiminnassaan toteuttamilla toimenpiteillä haluamme kuitenkin innoittaa muita, niin asukkaita kuin yrityksiäkin, elämään ja toimimaan kestävällä tavalla – pienet arjessa tekemämme valinnat ovat myös tärkeitä.


Maalahden kunnan kestävän kehityksen strategia 2021–2025  (PDF)

 det ska halla fi2

Päivitetty 17.01.2022 14:33