Jump to content Jump to search
Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta

Työskentelemme lapsiystävällisemmän Maalahden eteen!
Maalahden kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2020 alkaen. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen lapsiystävälliset kaupungit -malliin (Child Friendly Cities). Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Mallin mukaan työskentelevät kunnat voivat saada Unicefilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, kun kehittämistyö on jatkunut kaksi vuotta.


Mikä on lapsiystävällinen kunta?
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • lapsia kohdellaan tasavertaisina kunnan asukkaina
 • lapset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
 • jokaiselle lapselle annetaan samanlaiset mahdollisuudet osallistumiseen
 • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
 • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan resursseista näkyy kunnan talousarviossa.

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallista on Unicefin verkkosivustolla.

Katso video: Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa

Lapsen oikeuksien sopimuksella on neljä tärkeää yleisperiaatetta:

 1. Lasta ei saa syrjiä, kaikilla lapsilla on samat oikeudet (2. artikla).
 2. Lasta koskevissa päätöksissä on aina harkittava lapsen etu (3. artiklan 1. kohta).
 3. Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6. artikla).
 4. Lapsella on oikeus ilmaista omat näkemyksensä ja saada ne huomioon otetuiksi (12. artikla).

Tästä voit lukea lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennettynä.


Koordinaatioryhmä
Kunnanhallitus valitsi 6.5.2019 koordinaatioryhmän Lapsiystävällinen kunta -mallin parissa tehtävää työtä varten. Ryhmään kuuluu edustajia kaikilta kunnan toimialoilta, hallinnosta, nuorisovaltuustosta, luottamushenkilöistä sekä yhdistyksistä ja organisaatioista.

Koordinaatioryhmään kuuluvat

 • varhaiskasvatuspäällikkö Stina-Britt Gullqvist
 • sivistysjohtaja Agneta Martin, ryhmän puheenjohtaja
 • Gymnasiet i Petalaxin rehtori Margareta Bast-Gullberg
 • vapaa-aikasihteeri Anders Hendricksson
 • nuoriso-ohjaaja Kristoffer Nykopp
 • terveydenhoitaja Venla Appel
 • sosiaalityöntekijä Susanne Linh
 • kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm
 • kunnanjohtaja Jenny Malmsten
 • hallintosihteeri-tietosuojavastaava Magdalena Berg
 • sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Carola Bengs-Lattunen
 • nuorisovaltuuston jäsen Jesper Finne
 • Maalahden Punaisen Ristin puheenjohtaja Tina Holms.

Kansalaisyhteiskunnan edustus voi vaihdella ajan mittaan eri toimijoiden välillä (Folkhälsan, 4H ym.).

Koordinaatioryhmän yhteyshenkilö ja puheenjohtaja on sivistysjohtaja Agneta Martin: agneta.martin@malax.fi, puh. 050 462 6099.

Tästä voit lukea koordinaatioryhmän muistiot (ruotsiksi).


Miten työskentelemme mallin toteuttamiseksi?
Koordinaatioryhmä työskentelee tällä hetkellä sen eteen, että Lapsiystävällinen kunta -malli otettaisiin käyttöön kaikissa kunnan toiminnoissa.

Nykytilan kartoitus on tehty, ja koordinaatioryhmä on valinnut kaksi painopistealuetta vuosiksi 2020–2021. Ne ovat:

 1. Lasten oikeudet tunnetaan (rakennuspalikka 1).
 2. Lapset voivat vaikuttaa julkisten tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen (rakennuspalikka 4).

Toimintasuunnitelma on laadittu, ja marraskuussa 2020 on määrä tavata Unicefin edustajan kanssa.

Päivitetty 17.06.2021 16:00