Jump to content Jump to search
Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus Maalahden kunnassa
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 1.4.2011. Käännettyä arvon­lisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun rakentamispalvelu myydään rakentamispalvelua myy­välle.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että kun rakennusyritys myy rakentamispal­veluja toiselle rakennusalan yritykselle, yritys laskuttaa ilman arvonlisäveroa.

Maalahden kunnan katsotaan myyvän rakentamispalveluja, koska kunta myy kuluttajille vesi- ja viemäriliittymiä. Kunta laskuttaa silloin johtotöistä ja myy siten rakentamispalveluja.

Kun Maalahden kunta ostaa rakentamispalveluja rakennusyritykseltä:

- Maalahden kuntaa laskutetaan ilman arvonlisäveroa (alv. 0 %)

- laskuun merkitään Maalahden kunnan Y-tunnus 0180948-5

- laskuun merkitään, että ostaja on velvollinen maksamaan veroa, esim. ”ostaja arvonlisäverovelvollinen (arvonlisäverolain 8 c §)”.

Verohallinnon verkkosivustolta saa lisätietoa käännetystä verovelvollisuudesta.

Päivitetty 27.11.2019 10:25