Jump to content Jump to search
Maalahden vaakuna

Maalahden vaakuna

vapen 140 

Maalahden kunnanvaltuusto päätti 28.5.1981, että uudella Maalahden kunnalla tulee olla uusi vaakuna. Kunta muodostettiin 1.1.1973 yhdistämällä Bergön, Maalahden ja Petolahden kunnat sekä siirtämällä kuntaan 1.1.1975 Pohjois-Pirttikylä Närpiön kunnasta.

Työryhmän valmisteltua asiaa kunnanvaltuusto päätti 16.5.1982 hyväksyä opiskelija Karl-David Långbackan ehdotuksen Maalahden kunnan uudeksi vaakunaksi.

Sisäasiainministeriö vahvisti kunnanvaltuuston päätöksen 1.7.1982, ja kunnan uusi vaakuna otettiin käyttöön kunnanvaltuuston juhlakokouksessa 9.7.1982 Maalahden kirkkopitäjän 375-vuotisjuhlan yhteydessä.

Virallinen vaakunakuvaus kuuluu:

Sininen alue, jonka poikki kulkee aalto, ja kolme lukkopeltiä asetettuina 2:1, kaikki hopeaa.

Kunnanvaltuuston pöytäkirjasta ilmenee, että kunnanvaakuna tulee tulkita seuraavasti:

Kunnanvaakuna symbolisoi kunnan eri osia ja niiden välistä yhteistyötä, saaristoa sekä säästäväisyyttä ja huolta tulevaisuudesta.

Kun Maalahden pitäjä perustettiin Kaarle IX:n perustuskirjalla 9. lokakuuta 1607, otettiin käyttöön oma sinetti. Sinettiä säilytettiin huolellisesti kolmen lukon takana, joiden avaimia eri henkilöt – maalahtelaiset, sulvalaiset ja kirkkoherra – säilyttivät. Tästä tulee kolme lukkopeltiä.

Tämän päivän kuntaan kuuluu kolme aikaisempaa alkuperäistä kuntaa sekä osia neljännestä. Jotta kunta toimisi kokonaisuutena, vaaditaan yhteistyötä kunnan eri osien välillä. Lukkopellit voidaan nähdä kunnanosien Maalahti, Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä symbolina, kun taas aalto kuvastaa Bergön saaristoa.

Lukot symbolisoivat myös säästäväisyyttä ja huolta tulevaisuudesta. Tämä symboliikka sisältyy myös alkuperäisen Maalahden kunnan vaakunaan.

 

 

Päivitetty 10.03.2020 13:52