Jump to content Jump to search
Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa www.maalahti.fi ja on laadittu 10.9.2020. Seloste perustuu omaan arvioon.

Maalahden kunnan verkkosivuston nykyinen versio julkaistiin vuonna 2015. Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102. Lain mukaan julkishallinnon verkkopalvelujen on oltava saavutettavissa, mikä tarkoittaa, että kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää niitä. Verkkosivuston tulee täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitetyt vaatimustasot A ja AA.

Verkkosivuston saavutettavuus
Tällä hetkellä verkkosivusto täyttää suuren osan saavutettavuusvaatimuksista, eikä verkkosivuston saavutettavuudessa ole kriittisiä puutteita. Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille saavutettavia verkkopalveluja, ja työskentelemme jatkuvasti palvelujen saavutettavuuden kehittämisen parissa. Koulutamme henkilöstöämme tuottamaan sisältöä saavutettavalla tavalla.

Huomatut puutteet

  • Värit ja kontrastit
  • Asiakirjat (pdf, Word, Excel ja Powerpoint)

- Kaikki verkkosivustolla olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä saavutettavissa. Korjaamme tämän mahdollisimman pian.

  • Epäselvät linkit ja tekstit (kuvalinkit, kuvat)

- Joillakin sivuilla on linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä. Linkkien tarkoitusta selvennetään, ja turhat linkit poistetaan.

  • Upotettujen videoiden puutteelliset otsikot
  • Ymmärrettävä ja selkeä kieli

- Pyrimme käyttämään verkkosivustolla ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Tämä ei vielä toteudu kaikilla sivuilla. Verkkosivuston tekstit muotoillaan uudelleen siten, että niistä tulee selkeämpiä.

Ulkoisista palveluista tuotava tieto


Palaute ja yhteystiedot
Huomasitko puutteen verkkosivustomme saavutettavuudessa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Lähetä palautteesi, kysymyksesi tai parannusehdotuksesi sähköpostitse osoitteeseen malax@malax.fi. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai et saa vastausta kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja pyytää selvitystä saavutettavuudesta. Aluehallintoviraston verkkosivustolla on tarkat ohjeet siitä, miten ilmoitus jätetään ja käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi
Puhelinvaihde 0295 016 000
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Päivitetty 21.09.2020 12:38