Jump to content Jump to search
Esiopetus

Esiopetus

Ilmoita vuonna 2017 syntynyt lapsesi esiopetukseen

Esiopetukseen toimintavuodeksi 14.8.2023–31.5.2024 ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, täällä
Samalla lomakkeella haetaan myös mahdollista esiopetuksen lisäksi tarvittavaa osa-aikaista var­hais­kasvatusta (rastita ruutu esikoulu ja päivähoito). 

Ilmoittautumis-/hakulomake täytetään viimeistään perjantaina 17.2.2023.

Lapsellenne osoitetaan esiopetuspaikka asuinpaikkanne mukaisen oppilasalueen esiopetusyksiköstä. Esiope­tuk­seen ilmoittautu­minen toimii samalla seuraavan lukuvuoden (2024–2025) kouluun ilmoittautumisena. Jos haluatte lapsenne muuhun esi­opetusyksikköön kuin lähiesiopetusyksikköönne, sitä pitää erikseen hakea. Jos lapsi saa esi­ope­tusta muussa kuin lähiesiopetusyksikössään, hänellä ei ole oikeutta mahdolliseen koulukuljetukseen.

Samalla kun ilmoitatte lapsenne esiopetukseen, ilmoittakaa mielellään lisätiedoissa, tarvitsetteko lapsellenne koulu­kuljetuksen, ja jos mahdollista, myös minä päivinä (esimerkiksi ”toivomme kuljetusta vain aamuisin”). Kun­nan verkko­sivustolla on nähtävänä koulukuljetuksen myöntämisperusteet.

 

Suomenkielinen esiopetus:

  • Solhagenin päiväkoti, Vihreä Satelliitti, Lilltelsarvägen 20, puh. 040 650 8156

Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström, puh. 040 650 8163

Ruotsinkielinen esiopetus:

  • Övermalax

Solhagenin päiväkoti, Lilltelsarvägen 20
Gula Månraketen, puh. 050 405 4289
Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström, puh. 040 650 8163

  • Yttermalax

Yttermalax förskola, Maalahden Kirkkotie 5
Vitsippan, puh. 050 441 5659, Blåsippan, puh. 050 405 4291
Päiväkodin johtaja Isa Granqvist, puh. 040 632 6263

  • Petolahti

Petalax förskola, Thorshaantie 5, puh. 040 650 8152
Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström, puh. 040 650 8163

  • Bergö

Bergön päiväkoti, Måsen, Bergö Nyvägen 43 a, puh. 050 432 8665
Päiväkodin johtaja Isa Granqvist, puh. 040 632 6263

 

Lisätietoa esiopetusyksiköstä ja esiopetuksesta annetaan huoltajille sen jälkeen, kun päätökset lasten esiope­tus­paikoista on tehty. 

Päivitetty 19.01.2023 13:07