Jump to content Jump to search
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on muusta päivähoidosta erillistä toimintaa, johon myönnetään paikka lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminta alkaa 18.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. luokkien oppilaille. Erityisin perustein ja mikäli vapaita paikkoja on, oppilaalle voidaan tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaa siihen kuukauteen asti, jolloin hän täyttää 10 vuotta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja innostavaan toimintaan turvallisessa ympäristössä.

Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoitetaan kunnan verkkosivustolla. Kirjallinen hakemus toimitetaan päivähoidonohjaajalle tai aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaan. Hakulomakkeita saa aamu- ja iltapäivätoimintapaikoista ja kunnan verkkosivustolta .

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 6.30–8.30 ja klo 13.00–17.00. Tilapäistä päivähoitoa ei järjestetä koulun loma-aikoina kesäkuuta lukuun ottamatta. Huoltajat huolehtivat kuljetuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sieltä kotiin.

Lapsen aloittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan laaditaan hoitosopimus. Hoitosopimuksesta käy ilmi hoitoaika sekä toimintapäivien määrä kuukaudessa. Jos tarve on enintään 10 päivää kuukaudessa, edellytetään, että määrää ei ylitetä. Jos toimintapäivien määrä kuitenkin jostain syystä ylittyy, sen kuukauden maksu peritään 11–20 päivän maksun mukaisesti. Mahdolliset sairauspäivät lasketaan läsnäolopäiviksi. Mahdolliset hoitosopimuksen muutokset on toimitettava viimeistään kuukautta ennen perhepäivähoidon ohjaajalle.

Maksu toiminnan alkaessa ja päättyessä
Siltä kuukaudelta, kun toiminta alkaa tai päättyy, peritään maksu 1–10 päivän tai 11–20 päivän mukaan riippuen siitä, onko lapsi osallistunut toimintaan alle vai yli 10 päivää.
Poikkeus tästä säännöstä on viikko 22. Niistä kesäkuun koulupäivistä (1–5 päivää), jotka mahdollisesti osuvat viikolle 22, peritään yhteensä 20 euron maksu.

Jos paikka irtisanotaan lukuvuoden aikana, irtisanominen on tehtävä kirjallisesti etukäteen ennen kuin lapsi lopettaa
aamu- tai iltapäivätoiminnassa. Jos irtisanomisilmoitusta ei ole jätetty ennen lapsen viimeistä toimintaan osallistumispäivää, laskutus jatkuu kuukauden loppuun. Jos aamu- tai iltapäivä-toimintaa tarvitaan myöhemmin uudelleen, on tehtävä uusi hakemus, mutta keskeytyksen on oltava vähintään kuukauden (30 kalenteripäivän) mittainen.

Jos toimintaa tarvitaan myöhemmin uudelleen, on tehtävä uusi hakemus. Haku- ja irtisanomislomakkeita saa aamu- ja iltapäivätoimintapaikoista ja täältä.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Infolehti 1.1.2015 alkaen

Övermalax eftisYttermalax eftis


Petalax eftis

Bergön päiväkoti

Måsen, aamu- ja iltapäivätoiminnan osasto

Maalahden suomenkielinen koulu
Suomenkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta

Myllykuja 8, 66140 Övermalax
Viasvägen 102 A 2, 66140 Övermalax

Maalahden Kirkkotie 5, 66100 Maalahti

Thorshaantie 5, 66240 Petolahti

Bergö Nyvägen 43a, 66220 Bergö

 


Myllykuja 8, 66140 Övermalax

050 598 7030
050 560 3521


050 464 9247


050 340 9186

06 343 0185

050 432 8665


050 364 5344


Lisätietoja:

Nina-Maria Enholm
Perhepäivähoidon ohjaaja, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 9.00–11.30

Päivitetty 01.02.2021 09:45