Jump to content Jump to search
Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Esiopetus ja perusopetus noudattavat sivistyslautakunnan vahvistamia opetussuunnitelmia.

Maalahden opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelmien perusteisiin.

Opetussuunnitelmissa päätetään muun muassa seuraavista asioista:

  • koulun arvopohja ja toimintakulttuuri, kasvatuksen ja koulutuksen yleiset tavoitteet
  • oppimiskäsitys, pedagoginen ympäristö, työtavat ja oppilaiden osallisuus
  • opetusjärjestelyt, kuten tuntijako, kieliohjelma, tuntikehys, koulujen lukuvuosisuunnitelmien suuntaviivat
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt.

Opetussuunnitelmat toimivat opettajan työkaluna päivittäisessä opetuksessa.

Lataa suunnitelma suoraan linkistä:

Maalahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Maalahden kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma

Maalahden kunnan kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Päivitetty 24.03.2022 13:04