Jump to content Jump to search
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen henkilökunta tukee lapsia heidän kehityksessään yhdessä huoltajien kanssa ja auttaa heitä rakentamaan hyvän itsetunnon kannustavassa, empaattisessa ja kunnioittavassa yhteisössä. Toiminnassa huomioidaan lapsen ikä, lapsi yksilönä ja erilaiset kehitystarpeet. Toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin sekä valtakunnalliseen ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Maalahden kunta tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Varhaiskasvatusyksiköt ovat pääsääntöisesti avoinna klo 06.00–17.00. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin hoitoa järjestetään yleensä lapsen omassa kodissa.

Vuodesta 2018 alkaen kunnan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on ollut painopistealueena kielelliset virikkeet ja kielen kehitys. Muut toimintavuoden 2022–2023 painopistealueet ovat kestävä kehitys ja liikkumisen ilo. 

Kysymykset vapaista varhaiskasvatus-, esiopetus-  ja aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista voi osoittaa seuraaville henkilöille:

Catharina Gullfors
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sivistysosasto


Nina-Maria Enholm
Perhepäivähoidon ohjaaja, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 9.00–11.30 

Päivitetty 04.10.2022 14:46