Jump to content Jump to search
Hoitosopimus ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Hoitosopimus ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Hoitosopimus

Ryhmäperhepäiväkodit sekä päiväkodit
Hoitosopimukset tehdään toimintayksiköissä (päiväkodit, esiopetus) tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa (ryhmäperhepäiväkodit). Hoitosopimus on voimassa vähintään 3 kuukautta eikä sitä muuteta tilapäisesti (poikkeuksena lomautukset ja työttömyys).

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Lapsen aloittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa sopimus tehdään iltapäivätoimintayksikössä. Sopimuksesta käyvät ilmi ajat, jolloin lapsi osallistuu toimintaan, ja toimintapäivien tarve kuukaudessa. 

Mahdollisista muutoksista sopimukseen on ilmoitettava viimeistään ennen seuraavan kuukauden alkamista.

Irtisanominen

Paikka irtisanotaan kirjallisesti ennen kuin lapsi lopettaa varhaiskasvatuksessa tai aamu- ja itapäivätoiminnassa. On toivottavaa, että paikka irtisanotaan 30 päivää ennen lapsen viimeistä osallistumispäivää.

Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen edellyttää vähintään yhden kuukauden (30 kalenteripäivän) keskeyttämistä. Jos lapselle halutaan varhaiskasvatuspaikka myöhemmin uudelleen, on tehtävä uusi hakemus.

Paikka irtisanotaan lomakkeella. Lomakkeita saa myös varhaiskasvatusyksiköistä ja sivistysosastolta.

Jos paikkaa ei ole irtisanottu ennen lapsen viimeistä toimintaan osallistumispäivää, laskutus jatkuu kuun loppuun. Lomake jätetään varhaiskasvatusyksikköön tai sivistysosastolle kunnantalolle.

Hyväksytyt muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alussa.

Lapsella, joka osallistuu varhaiskasvatukseen ryhmäperhepäiväkodissa tai päiväkodissa, on toistaiseksi voimassa oleva hoitosopimus siihen saakka, että lapsi aloittaa esiopetuksessa. Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti, jos lapsi ei enää tavitse varhaiskasvatusta.

Esiopetuksessa olevien lasten sopimus alkaa elokuussa koulun lukuvuoden alkaessa, mutta heidän sopimuksensa päättyy aina 31.5.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien koululaisten sopimus alkaa ja päättyy koulun lukuvuoden mukaisesti.

Päivitetty 26.09.2022 11:21