Jump to content Jump to search
Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Asiakasmaksut ovat sidottuja indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen ja perheen bruttotulojen perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi asuu vuorotellen heidän luonaan, mutta lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen vain yhdessä kunnassa, maksu perustuu sen huoltajan tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Jos perhe ei anna tuloselvitystä, varhaiskasvatusmaksu peritään korkeimman maksuluokan mukaan. Varhaiskasvatusmaksun määräämiseksi tarvitaan seuraavat todistukset:

- palkkatodistukset
- verotuspäätös (myös erittelyosa)
- todistus äitiys-, vanhempain- tai muusta päivärahasta
- todistus mahdollisesta elatusavusta/-tuesta
- todistus työttömyyskorvauksesta tai opinnoista
- todistus muista tuloista esim. joustavasta hoitorahasta 

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen >>>

Päikky, sähköistä järjestelmää lasten läsnäolon rekisteröimiseksi ja hoitovarausten tekemiseksi.

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017, lisätietoa täältä >>>

Vastaamme mielellämme varhaiskasvatusmaksuja koskeviin kysymyksiin:

Ida Smulter
Vs. kanslisti, (varhaiskasvatus), Sivistysosasto
Tisdag–torsdag

Stina-Britt Gullqvist
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 8.30–11.30

Nina-Maria Enholm
Perhepäivähoidon ohjaaja, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 9.00–11.30

 

Päivitetty 16.11.2021 14:34