Jump to content Jump to search
Kotouttaminen

Kotouttaminen

Maalahden kunnan kotouttamisohjelma 2023–2025 löytyy tästä.


 Kotouttamishanke banner

Maalahden kunnalle on myönnetty yhteistyössä muutaman yhdistyksen ja Maalahden seurakunnan kanssa hankeavustus kotoutumista edistävän toiminnan tarjoamiseksi kunnassa vuonna 2023. Hankkeen tarkoituksena on luoda erilaisia kohtaamispaikkoja Maalahden kunnan asukkaille ja kuntaan hiljattain muuttaneille ja edistää muiden kuin ruotsinkielisten asukkaiden kotoutumista paikallisyhteisöön. Hanketta tukee päärahoittajana Svenska kulturfonden ja osarahoittajana Maalahden Aktiasäätiö. Hankkeen kokonaistalousarvio on noin 35 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on luoda kulttuurisia ruotsinkielisiä kohtaamispaikkoja, joissa paikalliset ja kuntaan hiljattain muuttaneet voivat tavata. Uudet asukkaat saavat kohtaamispaikkojen myötä edellytyksiä tutustua uuteen ympäristöönsä, luoda suhteita ja harjoitella ruotsin kielen puhumista. Uusien asukkaiden mukaan ottaminen yhteisölliseen toimintaan lisää sosiaalista osallisuutta ja parantaa kielitaitoa, mikä edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena on, että uudet asukkaat saavat sosiaalisen verkoston ja paremmat edellytykset työelämään sekä oppivat ruotsin kieltä. Tavoitteena on myös ottaa paikallinen väestö mukaan kotouttamisprosessiin ja näin ylläpitää myönteistä asennetta vierasta kieltä puhuvia uusia asukkaita kohtaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että uudet asukkaat haluavat jäädä asumaan Maalahteen. Mitä osallisemmaksi asukas kokee itsensä yhteisössä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän haluaa asettua asumaan alueelle. Sen vuoksi on tärkeää työskennellä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeessa on mukana Maalahden-Korsnäsin kansalaisopisto, kirjasto ja vapaa-aikaosasto, Punaisen Ristin Maalahden paikallisosasto, Maalahden seurakunta, Art in Malakta rf, Åminne folkpark rf, martat (Malax Mittemellan Marthaförening rf), Psykosociala föreningen Träffpunkten rf ja yksi yksityishenkilö. Haluaako sinun yhdistyksesi olla mukana yhteistyössä? Ota yhteyttä hankekoordinaattori Sofia Lillgälsiin, puh. 040 650 7972 tai sofia.lillgals@malax.fi.

Kohtaamispaikkoja järjestetään kolmella eri tasolla. Kulttuurivapaaehtoistoiminnassa luodaan kohtaamisia kahden henkilön tai perheen välille, ja tarkoituksena on osallistua yhdessä johonkin kulttuuritapahtumaan. Hankkeen kautta voi saada tukea esimerkiksi tapahtumien sisäänpääsymaksuihin. Lisätietoja on tulossa! Yhdistykset, seurakunta ja kunta järjestävät eri puolilla seutua kuukausittaisia tapaamisia, joissa käsitellään erilaisia aiheita. Tapaamisista tiedotetaan Facebook-sivulla ”Integration i Malax” ja myös muissa kanavissa. Vuoden aikana järjestetään lisäksi vähintään kolme suurempaa tapahtumaa, joista ensimmäinen oli vapaa-ajan messut. Seuraava suuri tapahtuma, perhepäivä, järjestetään elokuussa Åminnessä.

Hankkeen yhteyshenkilö:

Sofia Lillgäls
Hanke- ja hyvinvointikoordinaattori, Sivistysosasto

Päivitetty 02.05.2023 08:11