Jump to content Jump to search
Integration

Integration

Evenemang sommaren 2023

Historisk matfest vid Brinkens museum 18.6 kl. 13–16
Söndagen den 18 juni kl. 13-16 ordnas en historisk matfest vid Brinkens museum. Det bjuds på smakprov på maträtter från förr, traditionell musik och folkdans. Program för barnen. Kaffe och dopp till försäljning. Gratis inträde! Om du behöver skjuts till evenemanget kan du meddela Sofia Lillgäls på tfn 040 650 7972 eller sofia.lillgals@malax.fi.

Paddling i Åminne 21.6 & 28.6
Under två onsdagskvällar i juni (21.6 och 28.6) ordnar Malax kommun i samarbete med Polkuped kajak ledda paddlingsturer i Åminne. Som ledare fungerar Eva Ramstedt, Sara-Lotta Huhtaoja, Annelie Sjöholm och Malin Flemming-Nyman. Paddlingsturen är en timme lång och lämpar sig för ung som gammal. Det enda kriteriet är att man kan simma. Paddlingsturerna startar kl. 18, 19 och 20 och det ryms 10-12 paddlare per tur. Anmälan tas emot av Sofia Lillgäls på sofia.lillgals@malax.fi eller 040 650 7972. Kom ihåg att skriva vilken dag och vilket klockslag du önskar delta! Paddlingsturen är kostnadsfri.

Barnjippo i Malmparken 24.7 kl. 17–19
Röda Korsets lokalavdelning i Malax ordnar ett parkevenemang för barnfamiljer måndagen den 24.7 kl. 17-19 i Malmparken mittemot S-market i Yttermalax. Det bjuds på något att äta och dricka, lekar, ansiktsmålning och ballonger. Gratis inträde!

Barnens dag i Åminne 13.8 kl. 11–15
Sista sommarlovssöndagen, 13.8 kl. 11-15 ordnar Malax kommun i samarbete med Åminne folkpark evenemanget Barnens dag. Klockan 13 kommer Barnens Estrad och spelar teaterföreställningen Findus flyttar ut i paviljongen. På området finns Hopsis på plats under hela evenemanget med olika hoppborgar. Något smått att äta och dricka finns till försäljning under evenemanget. Gratis inträde!


 

Malax kommuns integrationsprogram för 2023-2025 hittar du här.

 


 

Integrationsprojekt 2023

Malax kommun har i samarbete med ett antal föreningar och församlingen i Malax beviljats ett projektbidrag för att kunna erbjuda integrationsfrämjande verksamhet i kommunen under 2023. Syftet med projektet är att skapa olika typer av mötesplatser för lokalinvånare och nyinflyttade i Malax kommun och att främja integration av personer med annat modersmål än svenska i lokalsamhället. Projektet stöds av Svenska kulturfonden som huvudfinansiär och som delfinansiär fungerar Aktiastiftelsen i Malax. Projektets totalbudget är ca 35.000 euro.

Syftet med projektet är att skapa kulturella mötesplatser på svenska där nyinflyttade och lokalinvånare träffas. Genom att ordna mötesplatser skapas förutsättningar för att lära känna sin nya omgivning, knyta kontakter och öva på att tala det svenska språket. Att inkludera nyinflyttade i samhällelig verksamhet bidrar till ökad social delaktighet och förbättrad språkkunskap vilket på längre sikt ökar välbefinnandet.

Målsättningen är att de nyinflyttade ska få ett socialt nätverk, få en förbättrad förutsättning för arbetslivet och att lära sig det svenska språket. Målsättningen är också att engagera lokalbefolkningen i integrationsprocessen för att upprätthålla en positiv attityd till nyanlända som talar ett främmande språk. På längre sikt är målsättningen att få de nyinflyttade att vilja stanna i Malax. Ju mera delaktig man känner sig i samhället, desto större är chansen att en människa vill slå rot på orten. Därför är det viktigt att arbeta för ökat välbefinnande.

Medverkande i projektet är Malax-Korsnäs medborgarinstitut, biblioteket och fritidsavdelningen, Röda Korsets lokalavdelning i Malax r.f., Malax församling, Art in Malakta r.f., Åminne folkpark r.f., Malax Mittemellan Marthaförening r.f., Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. och en privatperson. Vill din förening vara med i samarbetet? Ta gärna kontakt med projektkoordinator Sofia Lillgäls på 0406507972 eller sofia.lillgals@malax.fi.

Mötesplatserna ordnas på tre olika nivåer. Som kulturvolontär skapas möten mellan två olika individer eller familjer och syftet är att man tillsammans ska ta del av ett kulturellt evenemang tillsammans. För detta kan man få stöd via projketet till t.ex. inträdet. Mera information om detta är på kommande! Månatliga träffar med olika teman ordnas av av föreningarna, församlingen och kommunen runtom i nejden. Information om träffarna uppdateras på Facebooksidan "Integration i Malax" och även i andra kanaler. Under årets lopp kommer även minst tre större evenemang att ordnas varav Fritidsmässan var det första. Nästa stora evenemang hålls i Åminne i augusti i form av en familjedag.

Kontaktperson för projektet:

Sofia Lillgäls
Projekt- och välfärdskoordinator, Utbildning och fritid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 05.06.2023 12:25