Jump to content Jump to search
Integration

Integration

Malax kommuns integrationsprogram för 2023-2025 hittar du här.


 Banner svenska3

Malax kommun har i samarbete med ett antal föreningar och församlingen i Malax beviljats ett projektbidrag för att kunna erbjuda integrationsfrämjande verksamhet i kommunen under 2023. Syftet med projektet är att skapa olika typer av mötesplatser för lokalinvånare och nyinflyttade i Malax kommun och att främja integration av personer med annat modersmål än svenska i lokalsamhället. Projektet stöds av Svenska kulturfonden som huvudfinansiär och som delfinansiär fungerar Aktiastiftelsen i Malax. Projektets totalbudget är ca 35.000 euro.

Syftet med projektet är att skapa kulturella mötesplatser på svenska där nyinflyttade och lokalinvånare träffas. Genom att ordna mötesplatser skapas förutsättningar för att lära känna sin nya omgivning, knyta kontakter och öva på att tala det svenska språket. Att inkludera nyinflyttade i samhällelig verksamhet bidrar till ökad social delaktighet och förbättrad språkkunskap vilket på längre sikt ökar välbefinnandet.

Målsättningen är att de nyinflyttade ska få ett socialt nätverk, få en förbättrad förutsättning för arbetslivet och att lära sig det svenska språket. Målsättningen är också att engagera lokalbefolkningen i integrationsprocessen för att upprätthålla en positiv attityd till nyanlända som talar ett främmande språk. På längre sikt är målsättningen att få de nyinflyttade att vilja stanna i Malax. Ju mera delaktig man känner sig i samhället, desto större är chansen att en människa vill slå rot på orten. Därför är det viktigt att arbeta för ökat välbefinnande.

Medverkande i projektet är Malax-Korsnäs medborgarinstitut, biblioteket och fritidsavdelningen, Röda Korsets lokalavdelning i Malax r.f., Malax församling, Art in Malakta r.f., Åminne folkpark r.f., Malax Mittemellan Marthaförening r.f., Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. och en privatperson. Vill din förening vara med i samarbetet? Ta gärna kontakt med projektkoordinator Sofia Lillgäls på 0406507972 eller sofia.lillgals@malax.fi.

Mötesplatserna ordnas på tre olika nivåer. Som kulturvolontär skapas möten mellan två olika individer eller familjer och syftet är att man tillsammans ska ta del av ett kulturellt evenemang tillsammans. För detta kan man få stöd via projketet till t.ex. inträdet. Mera information om detta är på kommande! Månatliga träffar med olika teman ordnas av av föreningarna, församlingen och kommunen runtom i nejden. Information om träffarna uppdateras på Facebooksidan "Integration i Malax" och även i andra kanaler. Under årets lopp kommer även minst tre större evenemang att ordnas varav Fritidsmässan var det första. Nästa stora evenemang hålls i Åminne i augusti i form av en familjedag.

Kontaktperson för projektet:

Sofia Lillgäls
Projekt- och välfärdskoordinator, Avdelningen Utbildning och fritid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 21.04.2023 10:51