Jump to content Jump to search
Landsbygdsärenden

Landsbygdsärenden

Landsbygdsförvaltningens tjänster inom området ordnas på fyra verksamhetsställen som finns i Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad.
Ring kansliet du ska besöka i god tid före, för att försäkra er om att någon är på plats.

Vår gemensamma e-post adress är: lantbruk@narpes.fi

Till landsbygdsförvaltningens sidor: https://www.narpes.fi/sv/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice

Lantbrukskansliet i Malax
Malmgatan 5
66100 Malax

Landsbygdssekreterare Åsa Backman
Tfn 050 087 4511
lantbruk@narpes.fi

 

 
Kommer du att skaffa sommarfår eller -höns eller har du hästar?
Kom ihåg att du ska registrera dig som djurhållare ifall du har eller skaffar något av följande djurslag: hästar, får, getter, fjäderfän (t.ex. höns, gäss, kalkoner), svin (även minigris), bin, nötkreatur, växthushumlor, pälsdjur (mink, räv eller sjubb) eller kamel- och hjortdjur. Även platsen där du har djuren ska registreras (djurhållningsplats).
Registreringen ska göras oberoende av antal djur och användningsändamål (gäller alltså även hobby- och sällskapsdjur) och ska göras trots att du har djur endast för en kort tid (tillexempel sommarfår eller -höns).
Du kan göra anmälan själv, kontrollera dina uppgifter som djurhållare och dessutom göra korrigeringar i uppgifterna via Livsmedelsverkets nättjänst: https://epr.ruokavirasto.fi (nätbankskoder krävs).
Du kan också fortsättningsvis göra anmälan till lantbrukskansliet på Kommungården. Du kan begära och/eller sända in blanketter som bilaga till e-posten lantbruk@kfem.fi. Blanketterna och mer information finns på Livsmedelsverkets hemsidor.

Utehållningsförbud för fjäderfän under mars–maj!
Under tiden 1.3–31.5 ska du skydda dina fjäderfän så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar och deras avföring. Syftet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig till fåglar som hålls som husdjur. Förbudet skyddar
även mot andra smittsamma sjukdomar som t.ex. salmonella. Under denna period ska du hålla dina fåglar inomhus. Om du ändå håller dem utomhus, måste du göra en skriftlig anmälan till kommunala veterinären. Noggrannare anvisningar finns på Livsmedelsverkets hemsidor, sök utehållningsförbud (www.ruokavirasto.fi)Tekniska avdelningen har hand om kommunens jordbruksområden. Marken utarrenderas. Ta kontakt med Monica Asplund tfn 050 401 2405, monica.asplund@malax.fi om du har frågor.

Senast uppdaterad 21.02.2022 14:02