Jump to content Jump to search
Miljöhälso- och veterinärvård

Miljöhälso- och veterinärvård

Miljöhälso- och veterinärvården handhas av Västkustens miljöenhets avdelning i Malax. Blanketter för livsmedelstillsyn och miljöhälsovård hittas här.

MILJÖHÄLSOVÅRD
Miljö- och hälsoinspektör
Ann-Charlotte Westerdahl

Kommungården i Malax
Malmgatan 5, 66100 Malax
Tfn 050 336 9860
e-post: fornamn.efternamn(at)korsholm.fi

bobcat op

VETERINÄRMOTTAGNING
Veterinär
Sofia Skog (måndag–fredag)
Länsmansvägen 1, 66100 Malax
Telefontid kl. 8–9: 050 338 1144
Tfn 050 338 1144 övrig tjänstetid fram till kl. 16. (tisdag och fredag till kl. 12).
e-post: fornamn.efternamn(at)korsholm.fi

Södra områdets veterinärjour
Smådjur vardagar kl. 16–22 tfn 0600 399 199
Smådjur vardagar kl. 22–08 tfn 0600 418 823 (Evidensia)
Smådjur helg kl. 08–22 tfn 0600 399 199
Smådjur helg kl. 22–08 tfn 0600 418 823 (Evidensia)
Stordjur vardagar kl. 16–08 tfn 0600 399 199
Stordjur helg (dygnet runt) tfn 0600 399 199

Senast uppdaterad 07.12.2022 12:56