Jump to content Jump to search
Myndigheter och stödorganisationer

Myndigheter och stödorganisationer

Brottsofferjouren
Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen under rättsprocessen. 

Kontaktuppgifter:
Vasaregionens serviceställe
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
e-post: lansisuomi@riku.fi
hemsida: www.riku.fi

Handledare tfn: 050 572 9265
Handledare/ svenskspråkig service tfn: 0440 371 050
Handledare/ finskspråkig service tfn: 0400 175 269

Riksomfattande hjälpande telefon: 116 006
på finska: mån-tis kl. 13-21 och ons-fre kl. 17-21
på svenska: ons. kl. 13-17 med start fr.o.m den 3.1.2018!

Riksomfattande juridisk rådgivning på finska:
mån-tors kl. 17-19

Koiratarha Kulkuri
Omhändertagande av djur. Malax kommun har avtal med Koiratarha Kulkuri om förvaring och avlivan­de av omhändertagna djur.

Konsumentrådgivning
Konsumentrådgivningen ger anvisningar,råd och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag. Tfn på svenska 029 505 3030. Telefonrådgivningen är öppen vardagar kl. 9–15.

Lantmäteriverket

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
- ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmyndarskapsärenden samt handels- och föreningsregistret..

logosv poliisi

Ring nödnumret 112 om du behöver brådskande hjälp från polisen.

Brottsanmälan 
Se närmare polisens webbplats.

Polisinrättningens tillståndsservice
Kontaktuppgifter till polisen i Vasa: tfn 0295 415 640, kl. 9–11. Besöksadress: Korsholmsesplanaden 45. Se polisens webbplats.
Tidsbeställning polisen.

Körkort från och med år 2016
Från och med den 1 januari 2016 beviljar polisen inga körkort eller andra tillstånd för vägtrafik.
Befogenheten har överförts till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Ärenden kan skötas vid Ajovarma Oy:s serviceställen.
http://www.ajovarma.fi
http://www.trafi.fi/poliisiltameille

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Ab Stormossen Oy
Sköter ägarkommunernas avfallshantering.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå
Vasa verksamhetsställe

Offentlig rättshjälp
Rättshjälpsbyrån endast med tidsbeställning tfn 029 566 1240. Mera om verksamheten på webbplats.
Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3 vån.
65100 Vasa
Tfn 029 566 1249 (tidsbeställning kl. 9.30–11 och 13–14.30), 050 439 1240
Fax 029 566 1241
pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi.

Allmän intressebevakning
Korsholmsesplanaden 45, 3 vån,
65100 Vasa
Tfn 029 565 2900, kl. 9.00–11.00
pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi

Ekonomi- och skuldrådgivning
Wollfskavägen 35
65200 VASA
Tfn 029 566 1245
Tidsbeställning och rådgivning: mån–fre kl. 8–16.15
pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)
Koordinerar näringslivsrådgivning i regionen och producerar branschvisa företagstjänster.

Företagsrådgivare stöder malaxföretagen vid utvecklingen av verksamhet samt hjälper till med olika problem.
Företagsrådgivares mottagning i Malax, se länk.

Västkustens miljöenhet

Österbottens räddningsverk
Ansvarar för anordning av räddningsverksamhet.
Anordnar sotningstjänsterna.

Västra Finlands skattebyrå

Senast uppdaterad 17.10.2022 12:08